Упражнение: Съобщителни и въпросителни изречения


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 1. клас "Съобщителни и въпросителни изречения" ще проверите дали можете да разпознавате отделните видове изречения. Важно е да се научите как се пишат правилно изреченията -  главна буква в началото и правилен препинателен знак в края. Ще научите с кои думи се образуват въпросителни изречения и че в края им винаги се поставя въпросителен знак. Ще поставяте препинателни знаци, ще свързвате картинки с подходящите за тях изречения. Отговорете на въпросите и ще сте отличници в училище. Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изреченията, с които съобщаваме нещо, се наричат въпросителни изречения.
5т. 2. Съобщителните изречения винаги започват с главна буква и завършват с точка.
5т. 3. Изреченията, с които задаваме въпроси, се наричат въпросителни изречения.
5т. 4. Въпросителните изречения винаги започват с малка буква и завършват с въпросителен знак.
5т. 5. Думите „Какво?“, „Къде?“, „Какъв?“, „Кога?“, „Кой?“, „Как?“, „Чий?“ са въпросителни думи.
6т. 6. Кое от изброените изречения е въпросително?
6т. 7. За кое изречение се отнася картинката?
6т. 8. В кое изречение НЕ е допусната грешка?
6т. 9. Към коя картинка се отнася изречението „Самолетът е в небето?“
6т. 10. Коя от изброените думи е излишна?
6т. 11. В кое изречение е допусната правописна грешка?
6т. 12. Кое от изброените изречения е излишно?
11т. 13. Свържете картинките със съответното за тях изречение.
11т. 14. Определете вида на изреченията.
11т. 15. Поставете пропуснатите препинателни знаци.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!