Упражнение: Преминаване от една мерна единица в друга


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Преминаване от една мерна единица в друга" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли в какви мерни единици се измерва дължина, лице и обем? На колко милиметра е равен един метър? Колко квадратни милиметра има в един квадратен метър? Използва ли се един кубичен дециметър в ежедневието? На тези и още въпроси ще отговорите, като решите задачите от теста. Направете теста, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че
 • 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm ?
5т. 2. Линийка има дължина 30 cm. Дължината на линийката в mm е
5т. 3. Вярно ли е, че
 • 1m^2=10dm.10dm=100dm^2 ?
5т. 4. За да намерим 400 cm^2 на колко dm^2 са равни, трябва да разделим на
5т. 5. Вярно ли е, че
 • 1cm^3=10mm.10mm.10mm=1000mm^3 ?
6т. 6. Петър е висок 1,60 m. Отбележете вярната височина на Петър в други мерни единици.
6т. 7. Една педя е равна на 18 cm. Отбележете дължината на една педя в други мерни единици.
6т. 8. Картичка има площ 180 cm^2.
 • Колко mm^2 е площта на картичката?
6т. 9. Бял лист има ширина 210 mm и дължина 297 mm.
 • Намерете лицето на листа в cm^2.
6т. 10. Градината на баба Милка е правоъгълник с ширина 10 m и дължина 100 m.
 • Колко квадратни дециметра е градината на баба Милка?
6т. 11. В куб със страна 1 dm  се съдържа един литър вода.
 • На колко кубични сантиметра е равен 1 литър?
6т. 12.   Пакет с копирна хартия има форма на паралелепипед с размери 210mm297mm50 mm.
 • Намерете обема на хартията в cm^3.
11т. 13. Аквариум има форма на паралелепипед с размери 20 cm, 50 cm, 24 cm. Колко литра вода побира аквариума?
11т. 14. В кашон с размери 1 m, 1 m, 1 m са подредени плътно кубчета със страна 20 cm.
 • Колко кубчета побира кашона?
11т. 15. Кутия за сладолед има форма на паралелепипед с размери 15 cm, 25 cm, 8 cm.
 • Колко кубични дециметра сладолед побира кутията?
 • Ако в dm^3 се съдържат 500g сладолед и една порция сладолед е 150g, колко порции се съдържат в кутията?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!