logo

Тест: Изречения с wenn, falls, sonst

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как превеждаме wenn?
2
Какво е значението на falls?
3
В кои два случая на първо място стои подчиненото изречение?
4
Може ли sonst да се намира на посоченото в изречението място?
  • Wir müssen uns beeilen, wir können sonst den Bus verpassen.
5
Вярно ли е твърдението?
  • В даденото изречение превеждаме "wenn" с "когато".
  • Immer wenn wir uns treffen, freue ich mich.
6
Кои твърдения са правилни, когато става дума за falls?
7
Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Falls Sie ... , ... .
8
Попълнете wenn или sonst.
9
В кои две изречения действието в подчиненото изречение е еднократно?
10
Попълнете als и wenn.
11
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Mama ist natürlich immer froh, wenn ... .
12
Подредете частите на главното изречение.
  • Wenn man sich verspätet, ... .
13
Попълнете als, wenn, sonst.
14
Променете изречението, като размените местата на главното и подчиненото изречение.
  • Sie protestiert, wenn sie helfen soll.
  • Не пропускайте запетаята и точката.
15
Кое е правилното изречение?

Описание на теста

Ако ви затруднява словоредът на изреченията с wenn и sonst, ако искате да затвърдите употребата на wenn и als, направете онлайн тестто по немски език за ниво А2 "Изречения с wenn, falls, sonst". Тук ще откриете разнообразни задачи за значенията на съюзите wenn, falls и наречието sonst, за възможните промени в словореда на изреченията, за разликата между wenn и als. Ще помислим и кога wenn се употребява като съюз за време и кога - като съюз за условие. И разбира се, няма да липсват и задачи за съставяне на изречения.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се