Упражнение: Изречения с wenn, falls, sonst


Описание на упражнението

Ако ви затруднява словоредът на изреченията с wenn и sonst, ако искате да затвърдите употребата на wenn и als, направете онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Изречения с wenn, falls, sonst". Тук ще откриете разнообразни задачи за значенията на съюзите wenn, falls и наречието sonst, за възможните промени в словореда на изреченията, за разликата между wenn и als. Ще помислим и кога wenn се употребява като съюз за време и кога - като съюз за условие. И разбира се, няма да липсват и задачи за съставяне на изречения.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Как превеждаме wenn?
5т. 2. Какво е значението на falls?
5т. 3. В кои два случая на първо място стои подчиненото изречение?
5т. 4. Може ли sonst да се намира на посоченото в изречението място?
  • Wir müssen uns beeilen, wir können sonst den Bus verpassen.
5т. 5. Вярно ли е твърдението?
  • В даденото изречение превеждаме "wenn" с "когато".
  • Immer wenn wir uns treffen, freue ich mich.
6т. 6. Кои твърдения са правилни, когато става дума за falls?
6т. 7. Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Falls Sie ... , ... .
6т. 8. Попълнете wenn или sonst.
6т. 9. В кои две изречения действието в подчиненото изречение е еднократно?
6т. 10. Попълнете als и wenn.
6т. 11. Подредете частите на подчиненото изречение.
  • Mama ist natürlich immer froh, wenn ... .
6т. 12. Подредете частите на главното изречение.
  • Wenn man sich verspätet, ... .
11т. 13. Попълнете als, wenn, sonst.
11т. 14. Променете изречението, като размените местата на главното и подчиненото изречение.
  • Sie protestiert, wenn sie helfen soll.
  • Не пропускайте запетаята и точката.
11т. 15. Кое е правилното изречение?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!