Упражнение: Обем на призма. Важни задачи


Описание на упражнението

В онлайн упражнението "Обем на призма. Важни задачи" по математика за 6. клас ще проверите можете ли да намирате обем на права призма. Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите уменията си по дадени елементи да намирате други елементи на призма. Можете ли да използвате формулата V=B.h, за да решавате практически задачи? Направете теста, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че
 • основите на права призма са еднакви многоъгълници?
5т. 2. Вярно ли е, че
 • основите на правилна призма са еднакви правилни многоъгълници?
5т. 3. Отбележете вярното: Във формулата за обем на права призма V=B.h
5т. 4. Вярно ли е, че
 • Лицето на околната повърхнина на права призма е произведение от периметъра на основата и височината на призмата?
5т. 5. Отбележете вярното:
 • Във формулата за лице на пълна повърхнина на призма S1=2B+S
6т. 6. Правилна четириъгълна призма има периметър P=32 cm и обем V=576 cm^3.
 • Лицето на основата на призмата е
6т. 7. Правилна четириъгълна призма има периметър P=32 cm и обем V=576 cm^3.
 • Височината на призмата е
6т. 8.
 • Правилна осмоъгълна призма има периметър на основата 16cm, височина 6cm и обем 115,2 cm^3.
 • Намерете основния ръб b и околната повърхнина S на призмата.
6т. 9. Правилна осмоъгълна призма има периметър на основата 16 cm, височина 6 cm и обем 115,2 cm^3. Намерете лицето на основата B на призмата.
6т. 10. Правилна осмоъгълна призма има периметър на основата 16 cm, височина 6 cm и обем 115,2 cm^3.
 • Намерете пълната повърхнина на призмата.
6т. 11. Намерете обема на права призма с височина 4 cm, ако основата й е успоредник със страна 2,9 cm и височина към нея 1,5 cm.
6т. 12. Основата на права призма е успоредник със стана 15 cm и височина към нея 6 cm. Обемът на призмата е 1170 cm^3.
 • Намерете височината на призмата.
11т. 13. Основата на права призма е трапец с основи 10 m и 4 m и височина на трапеца 15 m.
 • Височината на призмата е 5 m.
 • Намерете обема на призмата.
11т. 14. Водохранилището на Перперикон е с форма на права четириъгълна призма с основа правоъгълник с дължина 12 m и ширина 6 m, и дълбочина 6 m.
 • Колко m^3 вода може да съхрани водохранилището максимално?
11т. 15. Ако "изправим" крепостната стена на античния град Абритус, която има дължина 354m и дебелина 2,85m в права линия, ще получим права четириъгълна призма с основа правоъгълник.
 • Колко m^3 строителен материал е употребен, ако височина на стената е била 12m?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!