Упражнение: Съюзите aber, denn, und, sondern, oder (aduso)


Описание на упражнението

Съчинителните съюзи са лесни за употреба, а и не са много на брой. Какво трябва да знаем за тях? Какво означават малките думички aber, denn, und, sondern oder на български език и само по един превод ли имат всички те? Какво е условието, за да може да употребим sondern? Пред кои от тях задължително се слага запетая? И най-важният въпрос - какво се случва със спрегнатата част на глагола, къде стои тя - на първо, второ и последно място в изречението? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Съюзите aber, denn, und, sondern, oder (aduso)".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Каква част на речта e oder?
5т. 2. Кой съюз можем да преведе на български като "обаче, ала"?
5т. 3. Вярно ли е, че на български превеждаме "und" във всички случаи с "и"?
5т. 4. Вярно ли е твърдението?
  • След съюзи като und, oder, denn спрегнатата част на сказуемото стои задължително на второ място.
5т. 5. Как завършва правилото?
  • Aduso - der Satz bleibt ... .
6т. 6. Посочете изречението, в което "und" се превежда като "a".
6т. 7. Кой съюз липсва?
  • Ich habe kein Haus, ... eine kleine Wohnung.
6т. 8. Кой съюз липсва?
  • Ich bringe zwei Teller und zwei Tassen, ... Hans will mit mir frühstücken.
6т. 9. Подредете частите на изречението, като започнете с наречието за време.
  • Wir kochen gern und ... .
6т. 10. Изберете подходящия съюз.
6т. 11. Правилен ли е словоредът на даденото изречение?
  • Sie laden viele Gäste ein oder feiern sie allein.
6т. 12. Пред кои съюзи задължително стои запетая?
11т. 13. Посочете двете изречения, в които е допусната грешка, свързана с пунктуацията или словореда.
11т. 14. Поставете подходящия съюз.
11т. 15. Попълнете подходящия съюз.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!