Упражнение: Степенуване на gern, bald, oft, wenig, viel, sehr


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Степенуване на gern, bald, oft, wenig, viel, sehr" може да проверите до каква степен сте усвоили както значенията на тези шест наречия, така и особеностите на техните сравнителни и превъзходни степени. Кой е синонимът на oft и коя е неговата превъзходна степен? Кои две наречия имат еднакви форми за сравнителна и превъзходна степен?

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията.
5т. 2. Свържете наречията с техните сравнителни степени.
5т. 3. Кои две сравнителни степени са синоними?
5т. 4. Посочете превъзходната степен, която съдържа правописна грешка.
5т. 5. Кои две наречия имат сравнителна степен mehr и превъзходна степен am meisten?
6т. 6. Кое от посочените наречия може да замени подчертаната дума като неин синоним?
  • Das ist ein häufiger Fehler.
6т. 7. Кое е липсващото наречие в даденото изречение?
  • Mama kocht ... besser als Papa.
6т. 8. Попълнете подходящата степен на наречието wenig.
6т. 9. Попълнете подходящото наречие в подходящите форми.
6т. 10. Попълнете подходящите две форми на наречието bald.
6т. 11. Кое наречие липсва в изречението?
  • Die Party beginnt um 18 Uhr.
  • Mensch, das ist doch ... früh!
6т. 12. С кои три наречия можем да допълним даденото изречение?
  • Wir gehen ... an den See.
11т. 13. Попълнете липсващите форми на наречията.
11т. 14. Преведете изречението, като започнете с наречието.
  • Най-много обичам да спя.
11т. 15. Изберете подходящата дума.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!