logo

Тест: Наречия за време: Temporaladverbien

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележете правилния вариант.
  • Наречията за време се наричат Temporaladverbien или също така ...
2
Правилни ли са и двете твърдения?
  • С въпроса "wann" питаме за момента на извършване на действието. На български "wann" означава "кога".
3
Кои две думи не са наречия?
4
Как превеждаме въпроса "wie oft"?
5
Попълнете morgen или morgens.
  • Наречието ...  означава "сутрин, сутрешно време, всяка сутрин".
6
Подредете наречията според момента на извършване на действието, като започнете от наречието, което показва някакъв момент в миналото.
7
Свържете значенията.
8
Задайте подходящия въпрос към подчертаното наречие.
  • Ab heute esse ich kein Brot mehr.
  • Запишете въпроса с главна буква и не пропускайте въпросителния знак.
9
Свържете значенията.
10
Свържете въпросите и отговорите.
11
Изберете правилния вариант.
12
Кое изречение означава "Утре нямаме училище"?
13
Кое изречение съдържа наречие, към което можем да зададем както въпроса "wann", така и въпроса "wie oft"?
14
Преведете наречията.
15
Попълнете подходящите три наречия, като ги пишете с главна буква.
  • dann - schließlich - gerade - damals - zuerst
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

Много често срещани в най-различни текстове са наречията за време. Те ни информират за важни неща около глаголното действие - кога се извършва то, колко често се извършва и колко време трае. Затова нека преговорим малките, но толкова важни наречия heute, morgen, abends, dienstags, sofort, gleich, bald, vorgestern с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Наречия за време: Temporaladverbien". Задачите за лексика ще ви помогнат да затвърдите значението на наречията на български език, задачите за определяне на вида наречие пък ще ви помогнат да се ориентирате добре в това какво изразява едно наречие и кой е точният въпрос към него - wann, wie lange или wie oft.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се