Упражнение: Наречия за време: Temporaladverbien


Описание на упражнението

Много често срещани в най-различни текстове са наречията за време. Те ни информират за важни неща около глаголното действие - кога се извършва то, колко често се извършва и колко време трае. Затова нека преговорим малките, но толкова важни наречия heute, morgen, abends, dienstags, sofort, gleich, bald, vorgestern с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Наречия за време: Temporaladverbien". Задачите за лексика ще ви помогнат да затвърдите значението на наречията на български език, задачите за определяне на вида наречие пък ще ви помогнат да се ориентирате добре в това какво изразява едно наречие и кой е точният въпрос към него - wann, wie lange или wie oft.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете правилния вариант.
  • Наречията за време се наричат Temporaladverbien или също така ...
5т. 2. Правилни ли са и двете твърдения?
  • С въпроса "wann" питаме за момента на извършване на действието. На български "wann" означава "кога".
5т. 3. Кои две думи не са наречия?
5т. 4. Как превеждаме въпроса "wie oft"?
5т. 5. Попълнете morgen или morgens.
  • Наречието ...  означава "сутрин, сутрешно време, всяка сутрин".
6т. 6. Подредете наречията според момента на извършване на действието, като започнете от наречието, което показва някакъв момент в миналото.
6т. 7. Свържете значенията.
6т. 8. Задайте подходящия въпрос към подчертаното наречие.
  • Ab heute esse ich kein Brot mehr.
  • Запишете въпроса с главна буква и не пропускайте въпросителния знак.
6т. 9. Свържете значенията.
6т. 10. Свържете въпросите и отговорите.
6т. 11. Изберете правилния вариант.
6т. 12. Кое изречение означава "Утре нямаме училище"?
11т. 13. Кое изречение съдържа наречие, към което можем да зададем както въпроса "wann", така и въпроса "wie oft"?
11т. 14. Преведете наречията.
11т. 15. Попълнете подходящите три наречия, като ги пишете с главна буква.
  • dann - schließlich - gerade - damals - zuerst
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!