logo

Тест: Трудни задачи за движение по течение на река и въздушно течение. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Скоростта на лодка в спокойна вода е 6\tfrac12km/h, а на течението - 1,3km/h. Какво разстояние ще измине лодката за 2,5h по течението?
2
Скоростта на катер в спокойна вода е 15,6km/h, а скоростта на течението на реката - 2,7km/h. Ако разстоянието между две пристанища е 29km, вярно ли е, че катерът ще успее да стигне по течението от едното пристанище до другото за 1,5 часа?
3
Скоростта на лодка в спокойна вода е 7,6km/h, а на течението - 1,4km/h. Какво разстояние по течението ще измине лодката за \frac23  часа? За колко часа лодката ще измине срещу течението 15,5km?
  • Отбележете отговорите и на двата въпроса!
4
Собствената скорост на катер е 16,3km/h. Скоростта на течението на реката е 1,9km/h. Катерът се движил по течението 2,5h, а срещу него - 3,5h.  Вярно ли е попълнена таблицата?
5
От две речни пристанища, разстоянието между които е 208,8km, едновременно един срещу друг тръгнали два парахода. Скоростта на всеки един от тях в спокойна вода е 30,5km/h, а скоростта на течението на реката е 2,6km/h. Намерете разстоянието между двата парахода 3,2h след тръгването им.  
6
Два парахода тръгнали едновременно един срещу друг от две речни пристанища, разстоянието между които е 102 km. Скоростта и на двата парахода в спокойна вода е 48\tfrac34 km/h. Скоростта на течението на реката е 4\tfrac12 km/h. На какво разстояние един от друг са се намирали параходите един час след тръгването им?
7
Трима приятели наели моторна лодка. Изминали по течението на реката 32,4km, направили си пикник и се върнали обратно. Ако течението на реката е 2,7km/h, намерете колко време са пътували с лодката при скорост на мотора на лодката 13,5km/h.
  • Подредете в правилна  последователност стъпките при решението.
8
Кораб изминава разстоянието между две пристанища по течението за 3h. Собствената му скорост е 25,8km/h. Намерете разстоянието между двете пристанища, ако скоростта на течението е 2,2km/h.
  • Подредете в правилната последователност "стъпките" при решаването на задачата.
9
Разстоянието между пристанищата А и В на една река е 328km. Два кораба тръгват от двете пристанища едновременно един срещу друг. Корабът, който тръгва от А към В по течението на реката, се движи със скорост на двигателите 30,2km/h, а вторият кораб - със скорост на двигателите 35,4km/h. Ако течението на реката е със скорост 3,2km/h, след колко време ще се срещнат двата кораба?
10
Скоростта на моторна лодка по течението на една река е 19,75km/h, като скоростта на течението е 2,8km/h. Пресметнете колко километра е изминала лодката за 3,5h по течението на реката и колко километра е изминала за същото време срещу течението.
11
Скоростта на моторна лодка по течението на река е 28,5km/h, а скоростта ѝ срещу течението е 21,5km/h. Намерете скоростта на лодката в спокойна вода.
12
Разстоянието между две речни пристанища е 252km. Моторна лодка изминава това разстояние по течението на реката за 3,6 часа. За колко часа ще се върне лодката обратно (срещу течението), ако скоростта на течението на реката е 5km/h?
  • Подредете правилно последователността на етапите на решение на задачата.
13
Моторна лодка тръгнала по течението от пристанище A в 9h и пристигнала в пристанище B в 9h45min, като плавала със скорост 60km/h. Ако скоростта на течението е 3km/h, намерете за колко минути лодката ще се върне в A.
14
Скоростта на туристически кораб в спокойна вода е 20,4km/h, а скоростта на течението на реката е 3,2km/h. Един ден той пътувал 2,5 часа по течението и след това се върнал. Намерете с точност до стотните за колко часа се е върнал корабът.
15
Разстоянието между пристанищата A и B на една река е 270km. Кораб тръгва от A към B по течението на реката със скорост на двигателите 26,8km/h. Ако корабът тръгва от A в 8 часа сутринта, намерете в колко часа пристига в B при скорост на течението 3,2km/h.

Описание на теста

Онлайн тестът "Трудни задачи за движение по течение на река и въздушно течение. Част 2" по математика за 5. клас е продължение на задачите от движение по течение и срещу течението. Ако вече сте разбрали как се намират скоростите на плавателните тела, време е да намерите и разстоянията между пристанищата, както и времето по въздух и вода за отиване и връщане. Ще си припомните формулите за скорост, време и път и ще упражните намиране на скорост по посока на вятър и течение или срещу тях. Забавлявайте се с подготвените задачи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се