Упражнение: Трудни задачи за движение по течение на река и въздушно течение. Част 2


Описание на упражнението

Онлайн упражнението "Трудни задачи за движение по течение на река и въздушно течение. Част 2" по математика за 5. клас е продължение на задачите от движение по течение и срещу течението. Ако вече сте разбрали как се намират скоростите на плавателните тела, време е да намерите и разстоянията между пристанищата, както и времето по въздух и вода за отиване и връщане. Ще си припомните формулите за скорост, време и път и ще упражните намиране на скорост по посока на вятър и течение или срещу тях. Забавлявайте се с подготвените задачи!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Скоростта на лодка в спокойна вода е 6\tfrac{1}{2}km/h, а на течението - 1.3 km/h. Какво разстояние ще измине лодката за 2,5 часа по течението?
5т. 2. Скоростта на катер в спокойна вода е 15,6 km/h, а скоростта на течението на реката - 2,7 km/h. Ако разстоянието между две пристанища е 29 km, вярно ли е, че катерът ще успее да стигне по течението от едното пристанище до другото за 1,5 часа?
5т. 3. Скоростта на лодка в спокойна вода е 7,6 km/h, а на течението - 1,4 km/h. Какво разстояние по течението ще измине лодката за \frac{2}{3}  часа? За колко часа лодката ще измине срещу течението 15,5 km?
  • Отбележете отговорите и на двата въпроса!
5т. 4. Собствената скорост на катер е 16,3 km/h. Скоростта на течението на реката е 1,9 km/h. Катерът се движил по течението 2,5 h, а срещу него - 3,5 h.  Вярно ли е попълнена таблицата?
5т. 5. От две речни пристанища, разстоянието между които е 208,8 km, едновременно един срещу друг тръгнали два парахода. Скоростта на всеки един от тях в спокойна вода е 30,5 km/h, а скоростта на течението на реката е 2,6 km/h. Намерете разстоянието между двата парахода 3,2 h след тръгването им.  
6т. 6. Два парахода тръгнали едновременно един срещу друг от две речни пристанища, разстоянието между които е 102 km. Скоростта и на двата парахода в спокойна вода е 48\tfrac{3}{4} km/h. Скоростта на течението на реката е 4\tfrac{1}{2} km/h. На какво разстояние един от друг са се намирали параходите един час след тръгването им?
6т. 7. Трима приятели наели моторна лодка. Изминали по течението на реката 32,4 km, направили си пикник и се върнали обратно. Ако течението на реката е 2,7 km/h, намерете колко време са пътували с лодката при скорост на мотора на лодката 13,5 km/h.
  • Подредете в правилна  последователност стъпките при решението.
6т. 8. Кораб изминава разстоянието между две пристанища по течението за 3 h. Собствената му скорост е 25,8 km/h. Намерете разстоянието между двете пристанища, ако скоростта на течението е 2,2 km/h.
  • Подредете в правилната последователност "стъпките" при решаването на задачата.
6т. 9. Разстоянието между пристанищата А и В на една река е 328 km. Два кораба тръгват от двете пристанища едновременно един срещу друг. Корабът, който тръгва от А към В по течението на реката, се движи със скорост на двигателите 30,2 km/h, а вторият кораб - със скорост на двигателите 35,4 km/h.
  • Ако течението на реката е със скорост 3,2 km/h, след колко време ще се срещнат двата кораба?
6т. 10. Скоростта на моторна лодка по течението на една река е 19,75 km/h, като скоростта на течението е 2,8 km/h. Пресметнете колко километра е изминала лодката за 3,5 h по течението на реката и колко километра е изминала за същото време срещу течението.
6т. 11. Скоростта на моторна лодка по течението на река е 28,5 km/h, а скоростта ѝ срещу течението е 21,5 km/h. Намерете скоростта на лодката в спокойна вода.
6т. 12. Разстоянието между две речни пристанища е 252 km. Моторна лодка изминава това разстояние по течението на реката за 3,6 часа. За колко часа ще се върне лодката обратно (срещу течението), ако скоростта на течението на реката е 5 km/h?
  • Подредете правилно последователността на етапите на решение на задачата.
11т. 13. Моторна лодка тръгнала по течението от пристанище А в 9 h и пристигнала в пристанище В в 9 h 45 min, като плавала със скорост 60 km/h. Ако скоростта на течението е 3 km/h, намерете за колко минути лодката ще се върне в А.
11т. 14. Скоростта на туристически кораб в спокойна вода е 20,4 km/h, а скоростта на течението на реката е 3,2 km/h. Един ден той пътувал 2,5 часа по течението и след това се върнал. Намерете с точност до стотните за колко часа се е върнал корабът.
11т. 15. Разстоянието между пристанищата А и В на една река е 270 km. Кораб тръгва от А към В по течението на реката със скорост на двигателите 26,8 km/h. Ако корабът тръгва от А в 8 часа сутринта, намерете в колко часа пристига в В при скорост на течението 3,2 km/h.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!