Упражнение: Подбрани задачи за движение по течение на река или въздушно течение. Част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Подбрани задачи за движение по течение на река или въздушно течение. Част 1" по математика за 5. клас ще упражните формулите за намиране на скорост на превозно средство, което се движи по течението, срещу течението, в спокойна вода. Ще решавате задачи, използвайки  формулите за скорост, време и път. Ще намирате разстояния между пристанища и летища. Упражнявайте се, като се забавлявате с подготвените задачки!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. По коя формула се намира скорост на плавателен съд, движещ се срещу течението?
5т. 2. Вярно ли е, че:
  • V по т.=V сп.в.+V теч.
5т. 3. Вярно ли е, че скоростта на кораб срещу течението е по-голяма от скоростта на кораба в спокойна вода?
5т. 4. Скоростта на параход по течението на една река е 45\tfrac25 km/h, а скоpостта му в спокойна вода е 41\tfrac34km/h. Намерете скоростта на течението.
5т. 5. Кои скорости участват в намирането на скорост на плавателен съд по течението?
6т. 6. Скоростта на моторна лодка по течението на река е 19,75 km/h, а скоростта на течението е 2\tfrac45 km/h. Намерете скоростта на лодката в спокойна вода.
6т. 7. Вярно ли е, че кораб №1 се движи по-бързо от кораб №2?
6т. 8. Катер се движи по течението на река със скорост 28,3km/h. Ако скоростта на течението е 2,6km/h, намерете скоростта на катера срещу течението.
  • Упътване: Намерете първо скоростта на катера в спокойна вода.
6т. 9. Свържете плавателните съдове с техните скорости.
6т. 10. Ако скоростта на лодка по течението на река е 12,5km/h, а срещу течението - 4,9km/h, подредете правилно начина за намиране скоростта на течението.
6т. 11. Вярно ли е, че:
  • V по т.=V с/у т.+2.Vтеч.
6т. 12. Скоростта на моторна лодка по течението е 46,2km/h, а срещу течението - 38,8km/h. Намерете скоростта на течението.
11т. 13. Скоростта на кораб срещу течението на река е 45,3km/h, а скоростта на течението е 2,8km/h. Намерете скоростта на кораба по течението на реката.
11т. 14. Скоростта на самолет, движещ се по посока на вятъра, е 750km/h, а скоростта на вятъра е 18,3km/h. Намерете скоростта на самолета срещу вятъра.
11т. 15. Ако скоростта на катер по течението на река е 56km/h, а срещу течението - 37,2km/h, намерете скоростта на течението.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!