Упражнение: Въпросителното местоимение was für ein


Описание на упражнението

В какви ситуации може се използва въпросителното местоимение was für ein и кои са възможните начини за превод? Може ли да заменим was für ein с welcher? Какъв смисъл влагаме, когато употребяваме двете въпросителни местоимения? Кои са формите на was für ein в различните падежи и родове и каква особеност има was für ein в множествено число? Как ще изглежда въпросът, ако отговортъ е "In einem schönen Haus"? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А2.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Отбележете двата правилни отговора.
 • Кога използваме was für ein?
5т. 2. Предлогът für се използва винаги с Akkusativ.
 • Трябва ли да имаме предвид това, когато употребяваме was für ein?
5т. 3. Свържете признаците, по които може да се открои колата в дадения пример.
 • Was für ein Auto ist das?
5т. 4. Как може да преведем was für ein в даденото изречение?
 • Was für ein Lehrer ist Herr Daniels?
5т. 5. Как може да преведем израза was für Schuhe?
6т. 6. Посочете отговора на дадения въпрос.
 • Was für ein Mensch bist du?
6т. 7. Едно от изреченията съдържа грешка. Посочете това изречение.
6т. 8. Поставете ein или eine.
6т. 9. Кой е подходящият отговор на дадения въпрос?
 • Von was für einer Reise träumt er?
6т. 10. Посочете правилния въпрос към дадения отговор.
 • Frische Blumen.
6т. 11. Посочете двата подходящи отговора на дадения въпрос.
 • Welcher Regenschirm gehört dir?
6т. 12. Посочете подходящия отговор на дадения отговор.
 • Was für einen Schreibtisch brauchen Sie?
11т. 13. Изберете подходящата форма от дадените.
11т. 14. Свържете отговорите и въпросите.
 • Ако не познавате значението на някоя дума, ползвайте речник.
11т. 15. Задайте въпросите към подчертаните части на изреченията.
 • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!