new-logo

Тест: Въпросителното местоимение welcher, welche, welches

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е твърдението?
 • Въпросителните думи wer и welcher са синоними и могат да се заместват взаимно.
2
Кои въпросителни думи превеждаме на български език обикновено с кой?
3
Променя ли се welcher в различните родове, числа и падежи?
4
Вярно ли е, че използваме welcher, welches, welche, за да откроим човек или предмет от някакво множество, някаква група?
5
Може ли да употребим welcher самостоятелно, както е дадено в примера?
 • Der Mann da ist nett. - Welcher denn?
6
С кои две съществителни имена може да се употреби формата welche?
 • Ако не познавате определителния член или числото на дадените същ. имена, ползвайте речник.
7
Пред кои две съществителни имена може да стои въпросителното местоимение weches?
 • Ако не познавате определителния член или числото на дадените същ. имена, ползвайте речник.
8
Попълнете подходящата форма на местоимението welcher.
 • Всички съществителни имена са от мъжки род.
9
Кой е единственият възможен отговор на дадения въпрос?
 • Welches Kleid willst du kaufen?
10
Как може да продължи изречението?
 • Welcher Frauenname ist am beliebtesten?
11
Кои са възможните два отговора на дадения въпрос?
 • Welches Buch gefällt dir am besten?
12
Попълнете подходящите две форми от дадените.
 • welcher, welchen, welche
13
Попълнете изреченията с формите за женски род и множествено число на местоимението welch-.
 • Съблюдавайте писането на малки и главни букви.
14
Попълнете изреченията с подходящите форми от дадените.
 • welcher - welchem - welches - welchen
 • Съблюдавайте писането на малки и главни букви.
15
Свържете частите на изреченията.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Въпросителното местоимение welcher, welche, welches" ще проверите доколко сте усвоили всички форми на това въпросително местоимение - за мъжки, среден и женски род, за множествено число, както и за именителен, винителен и дателен падеж. Ще отговорим и на въпросите дали може да употребяваме welcher самостоятелно и дали wer и welcher са синоними.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се