Упражнение: Въпросителното местоимение welcher, welche, welches


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Въпросителното местоимение welcher, welche, welches" ще проверите доколко сте усвоили всички форми на това въпросително местоимение - за мъжки, среден и женски род, за множествено число, както и за именителен, винителен и дателен падеж. Ще отговорим и на въпросите дали може да употребяваме welcher самостоятелно и дали wer и welcher са синоними.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е твърдението?
 • Въпросителните думи wer и welcher са синоними и могат да се заместват взаимно.
5т. 2. Кои въпросителни думи превеждаме на български език обикновено с кой?
5т. 3. Променя ли се welcher в различните родове, числа и падежи?
5т. 4. Вярно ли е, че използваме welcher, welches, welche, за да откроим човек или предмет от някакво множество, някаква група?
5т. 5. Може ли да употребим welcher самостоятелно, както е дадено в примера?
 • Der Mann da ist nett. - Welcher denn?
6т. 6. С кои две съществителни имена може да се употреби формата welche?
 • Ако не познавате определителния член или числото на дадените същ. имена, ползвайте речник.
6т. 7. Пред кои две съществителни имена може да стои въпросителното местоимение weches?
 • Ако не познавате определителния член или числото на дадените същ. имена, ползвайте речник.
6т. 8. Попълнете подходящата форма на местоимението welcher.
 • Всички съществителни имена са от мъжки род.
6т. 9. Кой е единственият възможен отговор на дадения въпрос?
 • Welches Kleid willst du kaufen?
6т. 10. Как може да продължи изречението?
 • Welcher Frauenname ist am beliebtesten?
6т. 11. Кои са възможните два отговора на дадения въпрос?
 • Welches Buch gefällt dir am besten?
6т. 12. Попълнете подходящите две форми от дадените.
 • welcher, welchen, welche
11т. 13. Попълнете изреченията с формите за женски род и множествено число на местоимението welch-.
 • Съблюдавайте писането на малки и главни букви.
11т. 14. Попълнете изреченията с подходящите форми от дадените.
 • welcher - welchem - welches - welchen
 • Съблюдавайте писането на малки и главни букви.
11т. 15. Свържете частите на изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!