logo

Тест: Лице на повърхнина на права призма. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че
 • Лицето на околна повърхнина на призма с периметър на основата P и височина h се намира по формулата S = P.h?
2
Лице на пълна повърхнина на призма се намира по формулата
3
Вярно ли е, че
 • Периметърът P на правилен n-ъгълник със страна b е P=n.b ?
4
Лицето B на основата на правилна n-ъгълна призма с основен ръб b и апотема a е
5
Вярно ли е, че всеки околен ръб на права призма е височина на правата призма?
6
Правилна осмоъгълна призма има основен ръб 4 cm и височина 10 cm.
 • Лицето на околната повърхнина на призмата е
7
Правилна осмоъгълна призма има основен ръб 4 cm, апотема на основата 4,8 cm и височина 10 cm.
 • Намерете лицето B на едната основа.
8
Правилна осмоъгълна призма има основен ръб 4 cm, апотема на основата 4,8 cm и височина 10 cm.
 • Намерете лицето на пълната повърхнина на призмата.
9
Правилна шестоъгълна призма има основен ръб 3 cm и дължина на околния ръб 5 cm.
 • Намерете лицето на околната повърхнина на призмата.
10
Правилна шестоъгълна призма има височина 8 cm и лице на околната повърхнина 240 cm^2.
 •  Намерете основния ръб b на призмата.
11
Правилна шестоъгълна призма има височина 8 cm и лице на околната повърхнина 240 cm^2. Апотемата на основата е с дължина 4,3 cm.
 • Намерете лицето на едната основа В.
12
Правилна шестоъгълна призма има височина 8 cm и лице на околната повърхнина 240 cm². Апотемата на основата е с дължина 4,3 cm.
 • Намерете лицето на пълната повърхнина на призмата.
13
Основата на права призма е ромб с дължина на страната 25 cm и височина към нея 12,5 cm. Околният ръб на призмата е с дължина 10 cm.
 • Намерете лицето на повърхнината на призмата.
14
Беседка има форма на призма с основа правилен осмоъгълник с дължина на страната 2 m. Ако само стените до височина 1,2 m са от дърво и една от стените е вход, каква е площта на дървената част?
15
Правилна шестоъгълна призма има основен ръб 5 cm, а правилна десетоъгълна призма има основен ръб 3 cm. Височината на шестоъгълната призма е два пъти по-голяма от височината на десетоъгълната призма.
 • Ако S6  и S10 са лицата на околните повърхнини съответно на шестоъгълната и десетоъгълната призма, попълнете такова число, че да е изпълнено равенството.

Описание на теста

В онлайн теста "Лице на повърхнина на права призма. Важни задачи" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли как да намирате лице на повърхнина на права призма. Сборът от кои лица дава лицето на пълната повърхнина на призма? Можете ли да използвате формулата S_{1}=S+2B за да намирате търсени елементи на призмата. Решете задачите от теста, за да упражните уменията си за намиране на лице на повърхнина на призма и затвърдите знанията си за призма. Работете, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се