Упражнение: Предлозите "De" и "Desde"


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво B1 върху Предлозите "De" и "Desde" ви позволява да проверите знанията си за тези предлози, приликите и разликите между тях. Кога употребяваме DE и DESDE и какви особености имат, ще разберете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Предлозите са думи, които се използват за връзка между другите думи и за да се изрази отношението между тях.
5т. 2. DE и DESDE спадат към групата на сложните предлози.
5т. 3. Простите предлози са тези, които не се образуват от съчетание на прост предлог с наречие или съществително име.
5т. 4. С наречие или съществително име се съчетават сложните (или съставните) предлози.
5т. 5. Простите предлози DE и DESDE, които посочват произход, както пространствен, така и времеви.
6т. 6. DE и DESDE, съответно в комбинация с A и HASTA, се използват за определяне на изходна точка във времето или в пространството.
6т. 7. Предлогът DESDE не се използва за посочване на начална точка във времето, без да конкретизира другата част на изречението.
6т. 8. В изреченията за място предлогът DESDE посочва изходна точка в пространството, без да конкретизира другата част на изречението.
6т. 9. Предлогът DE се използва за посочване на произход, като се комбинира с глагола venir.
6т. 10. Какво означава изречението:
  • Ayer cogí el autobus desde Palma hasta Manacor.
6т. 11. Правилно ли е изречението:
  • Voy paseando desde mi barrio a la Mercadona.
6т. 12. Правилно ли е изречението:
  • Vivo en Bulgaria desde 2016. (hasta ahora)
11т. 13. Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • Vengo de la paluquería.
11т. 14. Попълнете липсващия предлог.
11т. 15. Попълнете липсващия предлог.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!