Упражнение: El participio. Употреба.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху El participio. Употреба. ви дава възможност да проверите знанията си за образуването и употребата на миналото страдателно причастие в испанския език - el participio. Ще разберете дали знаете всичко за образуването, употребата и значението му. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. El Participio се нарича миналото страдателно причастие в испанския език.
5т. 2. Много е важно да сме наясно кога се използва минало страдателно причастие, за да не допускаме граматически грешки.
5т. 3. В много от случаите неличната глаголна форма, която сме получили при образуването на participio, се използва като глаголно прилагателно.
5т. 4. В случаите, в които неличната глаголна форма, която сме получили при образуването на participio, се използва като глаголно прилагателно, имащо минало значение и посочващо резултат от дадено минало действие.
5т. 5. Миналото страдателно причастие образува всички сложни времена заедно със спомагателния глагол:
6т. 6. Възможно ли е да бъде добавена каквато и да е друга частица между глагола HABER и миналото страдателно причастие при образуване на всички сложни времена?
6т. 7. Една от употребите на Participio е образуването на страдателен залог (la voz pasiva) с глагола ESTAR.
6т. 8. Koя глаголнa перифразa изразява състоянието, в което се намира подлогът, но с определен продължителен оттенък, който засилва и подчертава действието от страна на въпросния подлог?
6т. 9. Коя глаголна перифраза представя действието като приключило?
6т. 10. Dejar + participio изразява състояние, което е следствие от някакво предходно действие.
6т. 11. Ir + participio не изразява физическо или психическо състояние с продължителен оттенък, който продължава до момента на говорене.
6т. 12. Llevar + participio и tener + participio имат еднакво значение.
11т. 13. Преведете изречението:
  • Me he quedado dormida en el coche.
11т. 14. Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • Para este test de geometría Alberto tiene estudiado todo el libro.
11т. 15. Преведете изречението:
  • Traemos resueltos todos los problemas de algebra.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!