logo

Тест: Futuro perfecto/compuesto. Образуване и употреба.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Бъдеще предварително време на испански език се нарича Futuro Perfecto de Indicativo.
2
Освен Futuro Perfecto de Indicativo, как още се нарича бъдеще предварително време на испански език?
3
Бъдеще предварително време е сложно време.
4
Кой спомагателен глагол използваме, за да образуваме Futuro Compuesto/Perfecto?
5
Бъдеще предварително време, образуваме с помощта на спомагателния глагол haber в бъдеще време и миналото причастие на спрягания глагол (Participio Pasado).
6
Кое е спрежението на глагола haber в бъдеще време?
7
Миналото му причастие се образува като премахнем окончанието -ar и добавим -ado за правилен глагол от:
8
Формата за participio pasado на глагол от второ спрежение се образува с махане на окончанието -er и добавяне на -ido.
9
Правилните глаголи от второ и трето спрежение нямат еднакво окончание при образуване на минало причастие.
10
Бъдеще предварително време изразява бъдеще действие, което ще се извърши преди друго бъдеще действие.
11
Глаголът в бъдеще предварително време изразява някаква възможност, вероятност, предположение или съмнение относно някакво:
12
Коя е правилната форма за 1 л., мн. ч. на глагола calentar в бъдеще предварително време?
13
Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • A las cinco todos los bancos ya habrán cerrado.
14
Попълнете липсващата дума с глагола perder.
15
Попълнете липсващата дума с глагола terminar.

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво В1 върху Futuro perfecto/compuesto. Образуване и употреба. ви позволява да проверите знанията си за употребата на бъдеще предварително време на изявителното наклонение в испанския език, как се образуват глаголните му форми и какви особености има. Това предстои да откриете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се