Упражнение: Futuro perfecto/compuesto. Образуване и употреба.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво В1 върху Futuro perfecto/compuesto. Образуване и употреба. ви позволява да проверите знанията си за употребата на бъдеще предварително време на изявителното наклонение в испанския език, как се образуват глаголните му форми и какви особености има. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Бъдеще предварително време на испански език се нарича Futuro Perfecto de Indicativo.
5т. 2. Освен Futuro Perfecto de Indicativo, как още се нарича бъдеще предварително време на испански език?
5т. 3. Бъдеще предварително време е сложно време.
5т. 4. Кой спомагателен глагол използваме, за да образуваме Futuro Compuesto/Perfecto?
5т. 5. Бъдеще предварително време, образуваме с помощта на спомагателния глагол haber в бъдеще време и миналото причастие на спрягания глагол (Participio Pasado).
6т. 6. Кое е спрежението на глагола haber в бъдеще време?
6т. 7. Миналото му причастие се образува като премахнем окончанието -ar и добавим -ado за правилен глагол от:
6т. 8. Формата за participio pasado на глагол от второ спрежение се образува с махане на окончанието -er и добавяне на -ido.
6т. 9. Правилните глаголи от второ и трето спрежение нямат еднакво окончание при образуване на минало причастие.
6т. 10. Бъдеще предварително време изразява бъдеще действие, което ще се извърши преди друго бъдеще действие.
6т. 11. Глаголът в бъдеще предварително време изразява някаква възможност, вероятност, предположение или съмнение относно някакво:
6т. 12. Коя е правилната форма за 1 л., мн. ч. на глагола calentar в бъдеще предварително време?
11т. 13. Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края.
  • A las cinco todos los bancos ya habrán cerrado.
11т. 14. Попълнете липсващата дума с глагола perder.
11т. 15. Попълнете липсващата дума с глагола terminar.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!