Упражнение: El participio. Образуване - преговор.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху El participio. Образуване - преговор. ви дава възможност да проверите знанията си за образуването и употребата на миналото страдателно причастие в испанския език - el participio. Ще разберете дали знаете всичко за образуването, употребата и значението му. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Миналото страдателно причастие на испански език се нарича El Participio.
5т. 2. Миналото страдателно причастие не е нелична глаголна форма
5т. 3. Миналото страдателно причастие е нелична глаголна форма, която има значение на признак, получен в резултат на дадено действие.
5т. 4. El Participio в изречение може да има функцията на:
5т. 5. Ако миналото страдателно причастие придружава съществителното, се съгласува с него по:
6т. 6. Ако миналото страдателно причастие е част от образуването на някое сложно време с глаголът HABER, то се изменя.
6т. 7. Миналото страдателно причастие за глагол от първо спрежение се образува като премахнем окончанието -ar и добавим -ado.
6т. 8. Глаголите от второ спрежение образуват participio pasado като премахнем окончанието -er и добавим -ido.
6т. 9. Глаголите от второ и трето спрежение имат различни окончания при образуване на минало страдателно причастие.
6т. 10. Неправилните глаголи в испанския език нямат неправилна форма на причастията си.
6т. 11. Свържете миналото причастие с неготово значение.
6т. 12. Коя е формата за минало страдателно причастие на глагола romper?
11т. 13. Преведете изречението:
  • Hemos leído los libros.
11т. 14. Преведете изречението:
  • El piso de sus nietos ya está vendido.
11т. 15. Преведете изречението:
  • Ya todo está dicho.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!