Упражнение: Задачи от движение с автомобили. Част 2


Описание на упражнението

Това е онлайн упражнение от материала по математика за 5. клас, задачи от движение. С него ще систематизирате уменията за решаване на основната задача- намиране на изминатия път, времето за движение, уменията за моделиране с израз на различни варианти на задачата за среща на два движещи се обекта и схематично представяне на среща на два движещи се обекта. Ще осмислите връзката на времето за пътуване с часа на тръгване и часа на пристигане. Ще актуализирате знанията за отношенията "с по- голямо", "с по- малко", "пъти по- голямо" и "пъти по- малко". Забавлявайте се, докато се упражнявате!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Буратино и Пинокио тръгнали едновременно да се надбягват по пътека дълга 1800 m. Пинокио през цялото време бягал със скорост 3,6 km/h. Буратино бягал първата половина от пътя с два пъти по- голяма скорост от Пинокио, а втората половина - с 2 пъти по-малка скорост от него. Кой пръв е стигнал края на пътеката?
5т. 2. Вярно ли е, че  1 km/h= \frac{1000}{3600}m/s?
5т. 3. Колко m/s (метра в секунда) са 36 km/h?
5т. 4. Колко km/h са 25 m/s?
5т. 5. Даниела пътува от Барселона до Валенсия и след това до Мадрид. Краткият път между Барселона и Мадрид е 600,7 km. С колко е по-дълго пътуването през Валенсия?
6т. 6. Град В е между градовете А и С. В едно и също време тръгнали за С лека кола от А и камион от В. Ако средната скорост на колата е 80,5 km/h, а на камиона - 60,5 km/h, и леката кола е настигнала камиона 3 h след тръгването им, намерете разстоянието между градовете А и В.
6т. 7. Град В е между градовете А и С. По едно и също време тръгнали за град С лека кола от град А и автобус от град В. Скоростта на колата е 85,2 km/h, а на автобуса - 60,5 km/h. Ако колата настигнала автобуса 4 часа след тръгването, намерете разстоянието между градовете А и В.
6т. 8. Веско и Боби тръгнали пеша един срещу друг и се срещнали след 0,5 часа. Скоростите им са съответно 5 km/h и 5,25 km/h. Какво е било разстоянието между тях в началото?
6т. 9. От две селища един срещу друг тръгнали два автомобила. Срещнали се след 2 часа. Единият се движил със скорост 60,5 km/h. Намерете скоростта на другия автомобил, ако разстоянието между селищата е 277,4 km.
  • Упътване: Намерете пътя, който е изминал единият автомобил.
6т. 10. Автомобил пътувал 3 часа със скорост 60,5 km/h и още 1,5 часа със скорост, с 5 km/h по-малка. Какво разстояние е изминал автомобилът?
6т. 11. Автомобил пътувал 3 часа със скорост 65,8 km/h, а след това пътувал 5 часа по селски път, изминавайки общо 324,9 km. Колко километра е изминал автомобилът по селския път? С каква скорост се е движил по този път?  
6т. 12. Турист изминал 145 km. През първия ден изминал с автомобил 54,2 km, втория ден пеша - 12,15 km по-малко от първия ден, а третия ден изминал останалото разстояние. Колко километра е изминал през третия ден?
11т. 13. В 6 ч. 30 мин. от град А за град В тръгва лека кола, която се движи със скорост 62,25 km/h. В 9 ч. 30 мин. от А в същата посока тръгва втора лека кола със скорост 67,5 km/h. На колко километра една от друга ще се намират двете коли в 11 ч. 30 мин?
  • Упътване: Намерете колко часа са се движили поотделно всяка от двете коли.
11т. 14. Разстоянието между градовете А и В по въздух е равно на \frac{13}{15} от разстоянието между тях по суша. Самолет, движещ се със скорост 600 km/h, изминава разстоянието от А до В за 39 min. Намерете разстоянието между А и В по суша и за колко часа камион, движещ се със скорост 72 km/h, ще измине това разстояние. Часовете запишете с десетична дроб!
11т. 15. Два камиона тръгват едновременно един срещу друг от пунктовете А и Б, които сe намират на разстояние 160,75 km един от друг. Час и половина след тръгването си те били на разстояние 25 km един от друг. Намерете скоростта, с която се движи единият камион, ако се знае, че тя е с 6 km/h по-голяма от скоростта на другия.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!