Упражнение: Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 2. Упражнения


Описание на упражнението

С онлайн теста “Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 2. Упражнения” по английски език за 6. клас ще проверите знанията си за местоименията, с които говорим за човек - someone, somebody (някой, някого), anyone, anybody (някой, някого, никой, никого), no one, nobody (никой, никого), everyone, everybody (всеки, всички), местоименията, с които говорим за предмет - something (нещо), anything (нещо, нищо), nothing (нищо), everything (всичко) и местоименията, с които говорим за място - somewhere (някъде), anywhere (някъде, никъде), nowhere (никъде) и everywhere (навсякъде). Успех!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Когато говорим за хора, за да кажем всеки, използваме…
5т. 2. Когато говорим за предмети, за да кажем всичко, използваме…
5т. 3. Когато говорим за места, за да кажем навсякъде, използваме…
5т. 4. Everyone и everybody винаги са в единствено число.
5т. 5. Свържете.
6т. 6. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор за изображението.
  • There are snowflakes ____________.
6т. 7. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Everybody ______ very excited about the birthday party!
6т. 8. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • We had an amazing dinner. ___________ was delicious!
6т. 9. Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • It’s a secret! You mustn’t tell _________.
6т. 10. Кои са правилните изречения?
6т. 11. Изречението “Няма нищо до прозореца.” на английски е…
6т. 12. Изречението “Everybody are in the classroom.” е …
11т. 13. Свържете, за да образувате правилни изречения.
11т. 14. Попълнете изреченията с everyone, everything, everywhere.
11т. 15. Попълнете изреченията като изберете от думите someone, anyone, no one,  everyone, something, anything, nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!