new-logo

Тест: Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 2. Упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Когато говорим за хора, за да кажем всеки, използваме…
2
Когато говорим за предмети, за да кажем всичко, използваме…
3
Когато говорим за места, за да кажем навсякъде, използваме…
4
Everyone и everybody винаги са в единствено число.
5
Свържете.
6
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор за изображението.
  • There are snowflakes ____________.
7
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • Everybody ______ very excited about the birthday party!
8
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • We had an amazing dinner. ___________ was delicious!
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • It’s a secret! You mustn’t tell _________.
10
Кои са правилните изречения?
11
Изречението “Няма нищо до прозореца.” на английски е…
12
Изречението “Everybody are in the classroom.” е …
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Попълнете изреченията с everyone, everything, everywhere.
15
Попълнете изреченията като изберете от думите someone, anyone, no one,  everyone, something, anything, nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere.

Описание на теста

С онлайн теста “Someone, anyone, no one, everyone. Something, anything, nothing, everything. Част 2. Упражнения” по английски език за 6. клас ще проверите знанията си за местоименията, с които говорим за човек - someone, somebody (някой, някого), anyone, anybody (някой, някого, никой, никого), no one, nobody (никой, никого), everyone, everybody (всеки, всички), местоименията, с които говорим за предмет - something (нещо), anything (нещо, нищо), nothing (нищо), everything (всичко) и местоименията, с които говорим за място - somewhere (някъде), anywhere (някъде, никъде), nowhere (никъде) и everywhere (навсякъде). Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се