logo

Тест: Лице на правилен многоъгълник. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Във формулата за намиране лице на правилен многоъгълник S=\frac12nba е прието с променливите n, b, a да се означава:
2
Лицето на правилен шестоъгълник със страна 10 cm и апотема a cm e
3
Периметърът P на правилен петоъгълник със страна b cm е
4
Правилен седмоъгълник има периметър 63 dm. Страната на многоъгълника е
5
Периметърът на правилен десетоъгълник е 20 cm. Апотемата му е 3,1 cm. Лицето на правилния десетоъгълник е
6
Правилен многоъгълник има дължина на страната 4 cm и апотема 6,16 cm.
 • Лицето на многоъгълника е 123,2 cm^2.
 • Намерете броя на страните на многоъгълника.
7
Намерете броя на страните на правилен многоъгълник със страна 4 cm и апотема 5,5 cm. Лицето на многоъгълника е 99 cm^2.
8
Правилен петоъгълник има апотема 5,5 cm и лице 110 cm^2.
 • Намерете дължината на страната на петоъгълника.
9
Лицето на правилен десетоъгълник е 24,75 dm^2.
 • Намерете дължината на страната му, ако апотемата е 2,75 dm.
10
Намерете периметъра Р на правилен многоъгълник, ако апотемата му е 5,3 cm, а лицето му е 95,4 cm^2.
11
Лицето на правилен многоъгълник е 255 dm^2.
 • Ако апотемата му е 85 cm, обиколката на многоъгълника е
12
Лицето на правилен многоъгълник е 1020 cm^2, а обиколката му е 12 dm.
 • Намерете апотемата на многоъгълника.
13
Правилен четириъгълник има обиколка 240 cm.
 • Страната на правилен десетоъгълник е  \frac13  от страната на правилния четириъгълник.
 • Намерете периметъра на десетоъгълника и лицето на десетоъгълника, ако апотемата му е 31 cm.
14
От квадратен картон със страна 12 cm е изрязан правилен шестоъгълник със страна 6 cm и апотема 5,3 cm.
 • Намерете площта на отпадналия картон.
15
Може ли от кръг с диаметър 60 cm да се изреже правилен шестоъгълник с лице 2340 cm^2 и апотема 26 cm?
 • Георги пресметнал, че може, а Ангел - че не е възможно.
 • Кой от двамата е пресметнал правилно? Попълнете неговото име.

Описание на теста

В онлайн теста "Лице на правилен многоъгълник. Задачи" по математика за 6. клас ще преговорите изученото за правилен многоъгълник. Ще проверите можете ли по дадени елементи на правилен многоъгълник да намирате други. Решете задачите от теста, за да Затвърдите формулата за намиране лице на правилен многоъгълник S=\frac{1}{2}nba. Работете, за да можете да прилагате знанията си в задачите по математика за 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се