logo

Тест: Лице на правилен многоъгълник

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че:
  • всеки правилен многоъгълник има равни страни и равни ъгли и
  • върховете му лежат на една окръжност с център точка О, която е и център на правилния многоъгълник?
2
Даден е правилен многоъгълник ABCDEF.
  • Апотема на правилния многоъгълник е
3
За правилния многоъгълник ABCDEF е вярно:
4
Даден е правилен многоъгълник ABCDEF със страна b и апотема a.
  • Лицето S на ΔABO e:
5
Даден е правилен n-ъгълник със страна b и радиус на окръжността, на която лежат върховете на многоъгълника, r.
  • Колко на брой равнобедрени триъгълника с основа b и бедра r  има всеки правилен n-ъгълник?
6
Отбележете вярното: Във формулата за лице на правилен многоъгълник S=\frac12nba
7
Даден е правилен n-ъгълник с дължина на страната b и апотема a.
  • Периметърът на многоъгълника е
8
Лицето на правилен четириъгълник със страна b=10 cm е
9
Правилен многоъгълник, за който n=3, страната b=10 cm и височината h=8,66 cm има лице S=
10
Намерете лицето на правилен осмоъгълник със страна 7 cm и апотема 8,4 cm.
11
Правилен десетоъгълник има страна 4 cm и апотема 6,16 cm.
  • Лицето на правилния десетоъгълник е
12
Периметърът на правилен петоъгълник е 40 cm, а апотемата му е 5,5 cm. Лицето на петоъгълника е
13
От кръг с радиус 15 cm е изрязан правилен шестоъгълник с апотема 13 cm, както е показано на чертежа.
  • Намерете лицето на всички отпаднали от кръга парчета (π=3,14).
14
Детска площадка с форма на правилен шестоъгълник има страна 3 m и апотема 2,6 m.
  • Върховете на шестоъгълника лежат на окръжност. Частта между окръжността и шестоъгълника трябва да се затреви.
  • Намерете каква площ трябва да се затреви (π=3,14).
15
Върховете на правилен четириъгълник лежат на окръжност с радиус 6 m. Намерете лицето на правилния четириъгълник.

Описание на теста

В онлайн теста "Лице на правилен многоъгълник" по математика за 6 клас ще проверите как сте усвоили метода за намиране на правилен многоъгълник. Ще преговорите кой многоъгълник е правилен многоъгълник. Познавате ли правилни многоъгълници, на които вече знаете как да намирате лицето? Задачите от теста ще ви помогнат да затвърдите формулата за намиране лице на правилен многоъгълник S=\frac{1}{2}nba и да упражните приложението й в задачите. Работете, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се