Упражнение: Gerundio. Деепричастие - употреба и перифрази.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Gerundio. Деепричастие - употреба и перифрази. ви дава възможност да проверите знанията си за една от трите безлични глаголни форми в испанския език - деепричастието (el gerundio). Ще разберете дали знаете всичко за образуването, употребата и значението му. Ще упражните и глаголните перифрази с деепричастие. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. GERUNDIO в превод на български език означава деепричастие.
5т. 2. GERUNDIO не е безлична глаголна форма, която се изменя по род, число и време.
5т. 3. GERUNDIO няма проста и съставна форма.
5т. 4. За да образуваме деепричастие, при глаголите от първо спрежение добавяме окончанието:
5т. 5. Глаголите от второ и трето спрежение имат еднакво окончание при образуване на gerundio и това е -IENDO.
6т. 6. Вярно ли е, че Gerundio е както деепричастие, така и причастие?
6т. 7. Свържете елементите с техните преводи.
6т. 8. Подредете в следния ред думите:
  • търсейки, болейки, познавайки, вземайки
6т. 9. Свържете елементите с техните преводи:
6т. 10. Какво означава asiendo:
6т. 11. Коя е формата за деепричастие на глагола pudrir?
6т. 12. При глаголите, които завършват на -eir, изпускаме буквата i от дифтонга ie в окончанието -iendo.
11т. 13. Попълнете липсващата дума.
11т. 14. Попълнете липсващата дума.
11т. 15. Попълнете празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!