Упражнение: Gerundio. Деепричастие - образуване.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Gerundio. Деепричастие - образуване. ви дава възможност да проверите знанията си за една от трите безлични глаголни форми в испанския език - деепричастието (el gerundio). Ще разберете дали знаете всичко за образуването, употребата и значението му. Ще упражните и връзката му с глаголното действие. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво означава GERUNDIO на български език?
5т. 2. GERUNDIO е безлична глаголна форма, която не се изменя по род, число и време.
5т. 3. Вярно ли е, че при образуване GERUNDIO има както проста, така и съставна форма.
5т. 4. За да образуваме правилната форма на GERUNDIO (деепричастие), спрягаме правилните глаголи от първо спрежение, като премахнем окончанието -AR и прибавим окончанието:
5т. 5. За да образуваме правилната форма на GERUNDIO (деепричастие), прибавяме -IENDO към корените на правилните глаголи от:
6т. 6. При неправилната форма на GERUNDIO за глаголите от трето спрежение, които имат изменение e-ie и e-i, тук се изменят в e-i.
6т. 7. Sirviendo ли е правилната форма за деепричастие на глагола servir?
6т. 8. При всички глаголи, които завършват на -eir, също има промяна e-i, но тук не се пропуска буквата i от дифтонга ie в окончанието -iendo.
6т. 9. Глаголите poder, dormir и morir се променят по друг начин:
6т. 10. При глаголите, чиито корен завършва с гласен звук, е необходимо да заменим окончанието -er или -ir с окончанието -YENDO.
6т. 11. Неправилният глагол IR също има форма за Gerundio, която обаче е правилна. Тя е:
6т. 12. Kонструкцията ESTAR + деепричастие (Gerundio) не се използва при изразяването на действия, които се извършват в момента на говорене, а глаголът ESTAR не изпълнява функцията на спомагателен глагол.
11т. 13. Какво използваме в случаите, в които искаме да изразим едновременност с действието на глагола в главното ни изречение?
11т. 14. Преведете изречението.
  • Mi abuela está cocinando paella.
11т. 15. Преведете изречението, като използвате деепричастие:
  • Пиша си домашните.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!