logo

Тест: Gerundio. Деепричастие - образуване.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава GERUNDIO на български език?
2
GERUNDIO е безлична глаголна форма, която не се изменя по род, число и време.
3
Вярно ли е, че при образуване GERUNDIO има както проста, така и съставна форма.
4
За да образуваме правилната форма на GERUNDIO (деепричастие), спрягаме правилните глаголи от първо спрежение, като премахнем окончанието -AR и прибавим окончанието:
5
За да образуваме правилната форма на GERUNDIO (деепричастие), прибавяме -IENDO към корените на правилните глаголи от:
6
При неправилната форма на GERUNDIO за глаголите от трето спрежение, които имат изменение e-ie и e-i, тук се изменят в e-i.
7
Sirviendo ли е правилната форма за деепричастие на глагола servir?
8
При всички глаголи, които завършват на -eir, също има промяна e-i, но тук не се пропуска буквата i от дифтонга ie в окончанието -iendo.
9
Глаголите poder, dormir и morir се променят по друг начин:
10
При глаголите, чиито корен завършва с гласен звук, е необходимо да заменим окончанието -er или -ir с окончанието -YENDO.
11
Неправилният глагол IR също има форма за Gerundio, която обаче е правилна. Тя е:
12
Kонструкцията ESTAR + деепричастие (Gerundio) не се използва при изразяването на действия, които се извършват в момента на говорене, а глаголът ESTAR не изпълнява функцията на спомагателен глагол.
13
Какво използваме в случаите, в които искаме да изразим едновременност с действието на глагола в главното ни изречение?
14
Преведете изречението.
  • Mi abuela está cocinando paella.
15
Преведете изречението, като използвате деепричастие:
  • Пиша си домашните.

Описание на теста

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху Gerundio. Деепричастие - образуване. ви дава възможност да проверите знанията си за една от трите безлични глаголни форми в испанския език - деепричастието (el gerundio). Ще разберете дали знаете всичко за образуването, употребата и значението му. Ще упражните и връзката му с глаголното действие. Това предстои да откриете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се