new-logo

Тест: El infinitivo. Инфинитив - глаголни перифрази за начало и край на действието.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При конструкции с инфинитив, когато имаме подчинителни изречения, въведени с някои от следните изрази antes de, después de, por, para, con, sin и hasta и подлозите в главното и подчиненото изречение не съвпадат, обикновено след тях поставяме QUE и тогава въвеждаме другия спрегнат глагол в съответното време.
2
В разговорната реч не е възможно глаголът да бъде поставен в инфинитив, когато подлогът се подразбира.
3
Когато подлозите на главното и подчиненото изречение съвпадат, обикновено употребяваме инфинитив.
4
Вярно ли е, че конструкцията al + infinitivo може да замести цяло подчинено изречение?
5
Глаголните перифрази представляват конструкция от спрегнат глагол, придружен с предлог и следван от една от трите безглаголни форми – причастие, инфинитив и деепричастие.
6
Коя конструкция има значение на бъдеще време и често замества Futuro Simple?
7
Конструкциите, които най-често можем да срещнем като обозначаващи началото на някакво действие, са:
8
PONERSE + A + Infinitivo обозначава началото на някакво действие и често може да срещнем тази конструкция употребена с безлични глаголи като вали сняг, вали дъжд, духа вятър и др.
9
Не използваме конструкцията ECHARSE + A + Infinitivo, когато искаме да наблегнем на внезапното начало на действието, нещо се е случило изведнъж.
10
При ROMPER + A + Infinitivo много по-силно се подчертава внезапното начало на нещо, като на български език можем да добавим думата "изведнъж" в превода, за да подсилим ефекта от конструкцията.
11
Конструкциите TERMINAR/PARAR/DEJAR+ DE + Infinitivo означават:
12
Коя конструкция изразява внезапно приключило действие преди момента на говоренето, което на български ще преведем с току-що или тъкмо?
13
Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края му:
  • Se puso a soplar un viento muy fuerte.
14
Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края му:
  • Acabaré de escuchar los consejos de mi padre.
15
Преведете изречението, като не забравяте препинателния знак в края му:
  • Току-що получих съобщението ти.

Описание на теста

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху El infinitivo. Инфинитив - глаголни перифрази за начало и край на действието. ви позволява да проверите знанията си за употребата и значението на глаголните перифрази с една от трите безлични форми в испанския език - El infinitivo, инфинитива. Ще упражните различните перифрази, свързани с бъдещ момент, начало и край на глаголното действие. Това предстои да откриете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се