logo

Тест: El infinitivo. Проста форма на инфинитива. Употреба.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Инфинитивът е една от трите безлични форми на глагола.
2
Инфинитивът познаваме най-вече като основна форма на глагола.
3
Основна форма на глагола има три различни окончания, които служат, за да разберем от кое спрежение е глагола – инфинитив ,завършващ на – АR от първо спрежение, на –ER от второ спрежение, а на – IR от трето спрежение.
4
Инфинитивът не може да изпълнява ролята на съществително име.
5
Инфинитив с определителен член отпред се използва, за да изпълнява ролята на съществително име. В какъв род ще бъде определителния член?
6
В ролята си на глагол инфинитивът не притежава лице и число и може да бъде в проста или сложна форма.
7
Сложната форма на инфинитива в ролята на глагол не се състои от инфинитива на глагола haber и причастието на даден глагол.
8
Простата форма на инфинитива се използва за:
9
Сложната форма на инфинитива използваме за:
10
Инфинитивът като глагол главно се използва с един или повече спрегнати глаголи, когато подлозите на двата глагола съвпадат.
11
Ако подлозите в едно изречение са различни, кое наклонение ще използваме?
12
Когато вече има спрегнат глагол в изречението, трябва да оставяме в основна форма глагола, който го следва.
13
Преведете изречението:
  • Quiero descansar esta noche.
14
Преведете изречението.
  • Quiero que me digas algo.
15
Попълнете липсващата дума в изречението със следния превод:
  • Не мога да спя на светната лампа.

Описание на теста

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху El infinitivo. Проста форма на инфинитива - употреба. ви позволява да проверите знанията си за една от трите безлични форми в испанския език - El infinitivoинфинитива. Ще проверите дали знаете какво точно означава безлична форма, както и ще упражните различните конструкции и глаголни перифрази в испанския език. Това предстои да откриете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се