Упражнение: El infinitivo. Проста форма на инфинитива - употреба.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език върху El infinitivo. Проста форма на инфинитива - употреба. ви позволява да проверите знанията си за една от трите безлични форми в испанския език - El infinitivoинфинитива. Ще проверите дали знаете какво точно означава безлична форма, както и ще упражните различните конструкции и глаголни перифрази в испанския език. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Инфинитивът е една от трите безлични форми на глагола.
5т. 2. Инфинитивът познаваме най-вече като основна форма на глагола.
5т. 3. Основна форма на глагола има три различни окончания, които служат, за да разберем от кое спрежение е глагола – инфинитив ,завършващ на – АR от първо спрежение, на –ER от второ спрежение, а на – IR от трето спрежение.
5т. 4. Инфинитивът не може да изпълнява ролята на съществително име.
5т. 5. Инфинитив с определителен член отпред се използва, за да изпълнява ролята на съществително име. В какъв род ще бъде определителния член?
6т. 6. В ролята си на глагол инфинитивът не притежава лице и число и може да бъде в проста или сложна форма.
6т. 7. Сложната форма на инфинитива в ролята на глагол не се състои от инфинитива на глагола haber и причастието на даден глагол.
6т. 8. Простата форма на инфинитива се използва за:
6т. 9. Сложната форма на инфинитива използваме за:
6т. 10. Инфинитивът като глагол главно се използва с един или повече спрегнати глаголи, когато подлозите на двата глагола съвпадат.
6т. 11. Ако подлозите в едно изречение са различни, кое наклонение ще използваме?
6т. 12. Когато вече има спрегнат глагол в изречението, трябва да оставяме в основна форма глагола, който го следва.
11т. 13. Преведете изречението:
  • Quiero descansar esta noche.
11т. 14. Преведете изречението.
  • Quiero que me digas algo.
11т. 15. Попълнете липсващата дума в изречението със следния превод:
  • Не мога да спя на светната лампа.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!