logo

Тест: Многоъгълник. Правилен многоъгълник. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че в правилен многоъгълник всички страни и всички ъгли на многоъгълника са равни?
2
Ромбът правилен многоъгълник ли е?
3
Отбележете кои от фигурите са правилен многоъгълник.
4
Вярно ли е, че ако едната страна на правилен деветоъгълник е 2 cm, то и останалите страни са равни на 2 cm.
5
Ако броят на страните на правилен многоъгълник е n, а дължината на една негова страна е b,
  • то периметърът на многоъгълника P е
6
Една от страните на правилен петоъгълник е с дължина 3 cm.
  • Периметърът на правилния петоъгълник е
7
Периметърът на правилен многоъгълник е P=36 cm.
  • Ако дължината на една страна е 4 cm, броят на страните на многоъгълника е
8
Правилен многоъгълник има страна 5 cm и периметър P=20 cm. Какъв е видът на многоъгълника?
9
Правилен шестоъгълник и правилен осмоъгълник имат равни периметри 48 cm.
  • Намерете дължината на страната на шестоъгълника и страната на осмоъгълника.
10
За всеки правилен многоъгълник е изпълнено:
11
За да начертае правилен осмоъгълник, Галя трябва да използва централен ъгъл α, равен на
12
Централният ъгъл α, определен от страните на правилен n-ъгълник в окръжността, на която лежат върховете му, е 30º.
  • Определете вида на многоъгълника.
 
13
Правилен многоъгълник се състои от n на брой равнобедрени триъгълника с общ връх О.
  • Ако основата на един равнобедрен триъгълник е 4 cm и ъгълът при върха на равнобедрения триъгълник е 40º,
  • определете броя на страните на многоъгълника и намерете периметъра на многоъгълника.
14
Правилен шестоъгълник има страна с дължина 12 cm.
  • Намерете радиуса на окръжността, на която лежат върховете му.
15
От кръг с радиус 15 cm е изрязан възможно най-големия правилен шестоъгълник.
  • Намерете страната на шестоъгълника и периметъра му.

Описание на теста

В онлайн теста "Многоъгълник. Правилен многоъгълник. Задачи" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли кой многоъгълник е правилен многоъгълник. Как се намира периметър на правилен многоъгълник? Къде лежат върховете на правилен многоъгълник? Как се определя централния ъгъл, с помощта на който може да се построи правилен многоъгълник? Решете задачите от теста, за де сте сигурни, че можете да отговорите на тези въпроси. Упражнете знанията си, за да сте най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се