logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Половите клетки се образуват след процес, наречен мейоза.
2
Какъв е хромозомният набор на дъщерните клетки след мейотичното делене?
3
Колко на брой дъщерни клетки се образуват след мейотичното делене?
4
Мейозата е процес, при който се осъществяват две последователни деления.
5
Когато две хомоложни хромозоми се долепят, се образува:
6
След края на първата телофаза (телофаза I) се получават две нови клетки с диплоиден хромозомен набор (2n).
7
Защо процесът кросинговър е толкова важен при мейотичното делене?
8
През втората интерфаза на мейозата се удвоява количеството на ДНК в ядрата на клетките.
9
Попълни празните места в текста, като използваш дадените думи:
  • диплоиден, две, четири, хаплоиден
10
Клетка-предшественик на сперматозоид има 40 хромозоми. По колко хромозоми ще имат образуваните след мейозата зрели сперматозоиди?
11
Какво се случва по време на първата анафаза (анафаза I)?
12
През кои фази протичат следните процеси?
13
Запиши името на описания процес:
  • Това е процес, протичащ по време на мейозата. При него се осъществява обмен на генетична информация между две несестрински хроматиди от една хомоложна двойка хромозоми. С помощта на различни ензими двете хроматиди се разкъсват в определен участък. След това отделените фрагменти се прикачват и се съшиват към съседната хроматида.
14
На картинката са показани два различни процеса. Запиши техните имена.
15
Разгледай посочените картинки и срещу всяка постави фазата, която изобразяват.

Описание на теста

С този онлайн тест по биология за 9. клас ще провериш знанията си за мейотичното клетъчно делене. Какво представлява процесът мейоза? Кои са отделните фази на мейотичното делене? С този тест ще имаш възможност да упражниш наученото за профазата, метафазата, анафазата и телофазата. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се