Упражнение: Неопределителните местоимения ein paar, ein bisschen, ein wenig


Описание на упражнението

Нека проверим знанията си за ein bisschen, ein paar, ein wenig с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Неопределителните местоимения ein paar, ein bisschen, ein wenig". Кои са техните синоними и кои са техните антоними? Има ли разлика между ein Paar и ein paar и в какво се състои тя? Може ли заменим ein wenig с wenig, без това да промени смисъла на изречението? Тествайте знанията си с разнообразни по вид и трудност задачи!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кое е правилното изписване на неопределителното местоимение?
5т. 2. На кой ред и двете неопределителни местоимения са написани правилно?
5т. 3. Синоними ли са wenig и ein wenig?
5т. 4. Синоними ли са ein paar и ein Paar?
5т. 5. Кои са двете значения на ein Paar?
6т. 6. Посочете синонимите на ein paar.
6т. 7. В кое от изброените изречения ein paar означава "малко, малцина, малко хора".
6т. 8. В кои изречения можем да използваме ein Paar?
6т. 9. Попълнете bisschen и etwas.
6т. 10. С кой синоним можем да заменим ein bisschen в даденото изречение?
  • Sie möchte sich noch ein bisschen ausruhen.
6т. 11. С кой синоним можем да заменим ein wenig в даденото изречение?
  • Ich brauche noch ein wenig Zeit zum Nachdenken.
6т. 12. С кои синоними може да заменим etwas в даденото изречение?
  • Er möchte etwas spazieren gehen.
11т. 13. Попълнете ein wenig или wenig.
11т. 14. Попълнете подходящите думи.
  • einige, Paar, paar, viele, wenig
11т. 15. Попълнете подходящите думи.
  • bisschen, Paar, paar, Bisschen, etwas

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!