logo

Тест: Неопределителните местоимения ein paar, ein bisschen, ein wenig

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое е правилното изписване на неопределителното местоимение?
2
На кой ред и двете неопределителни местоимения са написани правилно?
3
Синоними ли са wenig и ein wenig?
4
Синоними ли са ein paar и ein Paar?
5
Кои са двете значения на ein Paar?
6
Посочете синонимите на ein paar.
7
В кое от изброените изречения ein paar означава "малко, малцина, малко хора".
8
В кои изречения можем да използваме ein Paar?
9
Попълнете bisschen и etwas.
10
С кой синоним можем да заменим ein bisschen в даденото изречение?
  • Sie möchte sich noch ein bisschen ausruhen.
11
С кой синоним можем да заменим ein wenig в даденото изречение?
  • Ich brauche noch ein wenig Zeit zum Nachdenken.
12
С кои синоними може да заменим etwas в даденото изречение?
  • Er möchte etwas spazieren gehen.
13
Попълнете ein wenig или wenig.
14
Попълнете подходящите думи.
  • einige, Paar, paar, viele, wenig
15
Попълнете подходящите думи.
  • bisschen, Paar, paar, Bisschen, etwas

Описание на теста

Нека проверим знанията си за ein bisschen, ein paar, ein wenig с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Неопределителните местоимения ein paar, ein bisschen, ein wenig". Кои са техните синоними и кои са техните антоними? Има ли разлика между ein Paar и ein paar и в какво се състои тя? Може ли заменим ein wenig с wenig, без това да промени смисъла на изречението? Тествайте знанията си с разнообразни по вид и трудност задачи!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се