Упражнение: Клетъчно делене. Митоза


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Клетъчно делене. Митоза” ще проверите какво сте научили за клетъчното делене. Защо митозата е толкова важен процес? Кои са отделните фази на митозата? С този тест ще имате възможността да упражните термини като профаза, метафаза, цитокинеза и др. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Безполовото делене на еукариотните клетки се нарича митоза.
5т. 2. Как се нарича етапът, при който клетката се подготвя за делене?
5т. 3. Как се нарича процесът, при който цитоплазмата на майчината клетка се разделя между двете ѝ дъщерни клетки?
5т. 4. Първата фаза на митозата се нарича:
5т. 5. През коя митотична фаза клетъчните хромозоми се разделят на хроматиди?
6т. 6. Подредете последователно митотичните фази, които се извършват след нарастването на клетката.
6т. 7. Ако хромозомният набор на една клетка е 2n=42, какъв ще е хромозомния набор на дъщерните ѝ клетки след митозата?
6т. 8. Каква е ролята на делителното вретено?
6т. 9. Вярно ли е, че преди да започне същинското делене на клетката, тя се запасява с голямо количество енергия?
6т. 10. Какво се случва с хромозомите по време на метафазата?
6т. 11. Попълнете празните места в текста, като използвате дадените думи:
  • профазата; ядрена; клетъчна; телофазата
6т. 12. По време на анафазата, нишките на делителното вретено постепенно се скъсяват и разграждат.
11т. 13. Запишете името на фазата, изобразена на дадената картинка.
11т. 14. Запишете името на митотичната фаза, описана в текста:
  • "По време на началната фаза на митозата, в клетката настъпват съществени промени. Ядрената мембрана започва да се разпада, след като хромозомите са придобили компактна структура. Центрозомите се придвижват към двата полюса на клетката и образуват делителното вретено"
11т. 15. На картинката е представена една от митотичните фази. Коя е следващата по ред фаза?

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!