logo

Тест: Дължина на окръжност. Важни задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Отбележете верните твърдения:
 • Дължината C на окръжност с радиус r и диаметър d e
2
Диаметърът на окръжност е 25 m. Намерете дължината на половината окръжност.
3
Диаметърът на окръжност е 34 dm. Намерете дължината на една четвъртина от окръжността.
4
Вярно ли е, че:
 • пътят, изминат от окръжност за едно пълно нейно завъртане, е равен на дължината на окръжността?
5
Какъв път ще измине колело с диаметър 1 метър за едно пълно завъртане?
6
Едно колело има диаметър 20 cm, а второ колело има диаметър 25 cm.
 • Вярно ли е, че за едно пълно завъртане второто колело ще измине по-дълъг път?
7
Колелата на камион имат диаметър 1 m.
 • Намерете изминатия от камиона път, ако колелата са се завъртели 500 пъти (направили са 500 оборота)(π=3,14).
8
Колелата на велосипед имат диаметър 0,5 m.
 • Какъв път изминават колелата за 1 оборот (едно пълно завъртане)?
9
Колелата на велосипед имат диаметър 0,5 m.
 • Колко оборота (пълни завъртания) са направили колелата, ако изминатия от велосипеда път е 314 m?
10
Ако едно квадратче от мрежата има дължина 1 cm, намерете обиколката на червената фигура (π=3,14).  
11
 • Върху страните на равностранен триъгълник със страна 6 cm са построени три полуокръжности, както е показано на чертежа.
 • Намерете обиколката на получената от полуокръжностите фигура (π=3,14).
12
Малката стрелка на часовник има дължина 8 cm.
 • Какъв път ще измине върхът на стрелката за 12 часа(π=3,14)?
13
Малката стрелка на часовник има дължина 3 cm.
 • Какъв път изминава върхът на малката стрелка за един  час (π=3,14)?
14
Малката стрелка на часовник има дължина 3 cm.
 • Какъв път изминава върхът на малката стрелка за едно денонощие?
15
Ваня получила подарък кръгла рамка за снимка.
 • Ширината на рамката AE = 5 cm.
 • Външната обиколка на рамката е 62,8 cm.
 • Какъв трябва да бъде диаметърът  EF на снимката, за да пасне точно на рамката?

Описание на теста

В онлайн теста "Дължина на окръжност. Важни задачи. Част 2" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли как да намирате дължина на окръжност по даден диаметър или радиус. Знаете ли как да намирате пътя, изминат от колело на автомобил, велосипед? Можете ли да намерите броя завъртания на колело, ако знаете изминатия път? Решете задачите от теста, за да приложите знанията си в задачи от практиката и станете най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се