new-logo

Тест: Can, could, be able to. Изразяване на способност в сегашно и минало време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава be able to?
2
На мястото на can в минало време използваме…
3
Кои са формите на be able to в сегашно и минало време?
4
Когато говорим за способност в миналото (по принцип), използваме...
5
Когато говорим за нещо, което сме имали способност да направим само един път в миналото, използваме be able to.
6
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
  • It _______________ .
7
Put the sentence into the correct order.
  • Подредете изречението.
  • _________________  fly?
8
Choose the correct answers.
  • Изберете правилните отговори.
  • They ________ jump.
9
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My little brother ___________ walk when he was 1 year old.
10
Choose the correct answer.
  • Изберете правилния отговор.
  • My little sister was able to _______ when she was 5 years old.
11
Успях да приключа проекта вчера.” на английски е…
12
Изречението “She be able to drive a car.” е...
13
Кои са правилните изречения?
14
Допишете изреченията с can и could.
15
Допишете изреченията с правилната форма на be able to.

Описание на теста

С онлайн теста “Can, could, be able to. Изразяване на способност в сегашно и минало време” по английски език за 6. клас ще упражните наученото от видео урока за начините, по които казваме, че някой може/е способен да прави нещо. Ще изразявате способност и в сегашно (present), и в минало време (past). Какво се пише след модалните глаголи can и could? А как избирате коя форма на глагола съм (am, is, are, was, were) да изберете за конструкцията be able to? Вече знаете отговорите на тези въпроси, нали? Хайде покажете ни, докато учите и се забавлявате с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се