logo

Тест: Дължина на окръжност. Важни задачи. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Диаметърът на една окръжност е 7,5 м.
  • Радиусът на окръжността е
2
Диаметърът на една окръжност е d см.
  • Дължината C на окръжността е
3
Дължината на една окръжност е C см. Радиусът r на окръжността е
4
Дължината на окръжност е 31,4 см.
  • Диаметърът на окръжността е
5
Дължината на една окръжност е 6,28 см.
  • Радиусът на окръжността е
6
Ако едно квадратче от мрежата е 1 см, намерете дължините на малката окръжност C1 и голямата окръжност C2.
7
Разгледайте чертежа. Колко пъти дължината на голямата окръжност е по-голяма от дължината на малката окръжност?
8
Вярно ли е, че ако диаметърът на една окръжност се увеличи два пъти, то дължината на окръжността ще се увеличи два пъти?
9
Една окръжност има радиус 10 мм. Ако радиусът се увеличи 3 пъти, то
10
Една окръжност има радиус 10 мм.
  • Ако радиусът се увеличи 3 пъти, то
11
Дължините на две окръжности са C1=43,96 дм и  C2=69,08 дм. С колко дм радиусът на втората окръжност е по-голям от радиуса на първата окръжност?
12
Разгледайте чертежа. Ако страната на едно квадратче е 1 см, каква е дължината на червената крива линия?
13
Диаметърът на монета от 1 стотинка е 16 мм. Диаметърът на монета от 10 стотинки е 19 мм.
  • Намерете разликата на обиколките на двете монети (π=3,14).
14
Разликата на радиусите на две монети е 4 мм. Намерете разликата на обиколките на монетите (π=3,14).
15
Дядо Георги имал кръгла леха, оградена с ограда с дължина 31,4 м. Той решил да развали лехата и със същата ограда да загради две кръгли лехи с диаметри 4 м.
  • Колко метра ограда ще му останат (π=3,14)?

Описание на теста

В онлайн теста "Дължина на окръжност. Важни задачи. Част 1" по математика за 6. клас ще проверите знаете ли как да намерите дължина на окръжност по дадени елементи? Знаете ли как да използвате формулата C=\pi 2r? Можете ли да прецените как се променя дължината на окръжност при промяна на радиуса? Ако знаете дължината на окръжността, можете ли да намерите диаметърът й и радиусът й? Решете задачите от теста, за да упражните знанията си с подходящи задачи и затвърдите наученото. Станете най-добрите по математика в 6. клас.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се