logo

Тест: Неопределителните местоимения jemand и niemand

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Една от думите съдържа грешка. Коя е тази дума?
2
Каква част на речта са jemand и niemand?
3
Посочете правилното продължение.
  • Jemand и niemand използваме ... .
4
Какво можем да кажем за jemand?
5
Какво можем да кажем за niemand?
6
Изберете правилното сказуемо за даденото изречение.
  • Jemand ... im Nebenzimmer.
7
Изберете правилното сказуемо за даденото изречение.
  • Das ... doch niemand!
8
Кое изречение е антонимно на даденото?
  • Niemand arbeitet am Sonntag.
9
Кое изречение е синонимно на даденото?
  • Keiner will mitmachen.
10
Правилно ли е изречението?
  • Niemand hat kein Wort gesagt.
11
Можем ли в изречението "Sie will jemanden heiraten." да заменим jemanden с jemand?
12
Можем ли в изречението "Du hilfst niemandem." да заменим niemandem с niemanden?
13
Заменете местоимението niemand с подхоядщите форми на местоимението keiner.
14
Посочете двете неправилни изречения.
15
Само в едно изречение можем да употребим както jemand, така и jemanden. Посочете това изречение.

Описание на теста

Глаголи, съществителни имена, местоимения, предлози - какво представляват думичките jemand и niemand? Синоними или аноними са те? Променят ли се в различните падежи или остават непроменливи? С кое местоимение можем да заменим niemand? Какво заместват те - лица, предмети, абстрактни понятия? Нека проверим дали познавате вече отговорите на всички тези въпроси с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Неопределителните местоимения jemand и niemand".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се