Упражнение: Неопределителните местоимения jemand и niemand


Описание на упражнението

Глаголи, съществителни имена, местоимения, предлози - какво представляват думичките jemand и niemand? Синоними или аноними са те? Променят ли се в различните падежи или остават непроменливи? С кое местоимение можем да заменим niemand? Какво заместват те - лица, предмети, абстрактни понятия? Нека проверим дали познавате вече отговорите на всички тези въпроси с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Неопределителните местоимения jemand и niemand".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Една от думите съдържа грешка. Коя е тази дума?
5т. 2. Каква част на речта са jemand и niemand?
5т. 3. Посочете правилното продължение.
  • Jemand и niemand използваме ... .
5т. 4. Какво можем да кажем за jemand?
5т. 5. Какво можем да кажем за niemand?
6т. 6. Изберете правилното сказуемо за даденото изречение.
  • Jemand ... im Nebenzimmer.
6т. 7. Изберете правилното сказуемо за даденото изречение.
  • Das ... doch niemand!
6т. 8. Кое изречение е антонимно на даденото?
  • Niemand arbeitet am Sonntag.
6т. 9. Кое изречение е синонимно на даденото?
  • Keiner will mitmachen.
6т. 10. Правилно ли е изречението?
  • Niemand hat kein Wort gesagt.
6т. 11. Можем ли в изречението "Sie will jemanden heiraten." да заменим jemanden с jemand?
6т. 12. Можем ли в изречението "Du hilfst niemandem." да заменим niemandem с niemanden?
11т. 13. Заменете местоимението niemand с подхоядщите форми на местоимението keiner.
11т. 14. Посочете двете неправилни изречения.
11т. 15. Само в едно изречение можем да употребим както jemand, така и jemanden. Посочете това изречение.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!