logo

Тест: Окръжност. Елементи на окръжност. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
На чертежа е дадена окръжност с център О. Вярно ли е, че отсечките ОА, ОВ, ОС са радиуси на окръжността?
2
На чертежа е дадена окръжност с център О. Диаметър на дадената окръжност е отсечката
3
На чертежа е дадена окръжност с център О. За диаметъра d на дадената окръжност е изпълнено
4
На чертежа е дадена окръжност с център О. Ако страната на едно квадратче от мрежата е 1 см, отбележете верните твърдения:
5
На чертежа е дадена окръжност с център О. Ако страната на едно квадратче от мрежата  е 1 см, то диаметърът на дадената окръжност има дължина:
6
На чертежа са дадени три окръжности: k1 с център O1; k2 с център O2; k3 с център O3. Ако страната на едно квадратче от мрежата е 1 см, определете дължината на радиуса на окръжността  k1 с център O1.
7
  На чертежа са дадени три окръжности: k1 с център O1; k2 с център O2; k3 с център O3. Ако страната на едно квадратче от мрежата е 1 см, определете дължината на радиуса на окръжността k3 с център O3.
8
На чертежа са дадени три окръжности: k1 с център O1; k2 с център O2; k3 с център O3.
  • Свържете правилно елементите
9
На чертежа са дадени три окръжности: k1 с център O1; k2 с център O2; k3 с център O3. Ако страната на едно квадратче от мрежата е 1 см, определете дължината на радиуса r и диаметъра d на окръжността k2 .
10
На чертежа са дадени три окръжности: k1 с център O1; k2 с център O2; k3 с център O3. Ако страната на едно квадратче от мрежата е 1 см, подредете диаметрите по големина.
11
Ако страната на едно квадратче на мрежата е 1 см, определете диаметъра на полуокръжността с център О1.
12
На чертежа са построени две полуокръжности с еднакви радиуси и дължината на отсечката AC e 12 см.
  • Намерете дължината на радиусите.
 
13
Ако O1 е център на по-голямата окръжност и страната на едно квадратче от мрежата е 1 см, определете радиусите на двете окръжности.
14
Върху страните на равностранен триъгълник са построени три полуокръжности с центрове O1,O2,O3 .
  • Периметърът на триъгълника е 48 см. Намерете радиуса на една полуокръжност.
15
Ако едно квадратче от мрежата е 1 см и AB=CD=5,3 см, намерете обиколката на оцветената фигура.

Описание на теста

В онлайн теста "Окръжност. Елементи на окръжност. Задачи" по математика за 6. клас ще проверите как сте усвоили елементите на геометричната фигура окръжност. На какво разстояние са всички точки на окръжността от центъра на окръжността? Коя отсечка е диаметър на окръжността? Каква е връзката между диаметър и радиус на окръжност? Решете задачите от теста, за да упражните наученото за окръжност и станете най-добрите по математика в 6. клас. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се