Упражнение: Oben-über, unten-unter, hinten-hinter, vorn-vor


Описание на упражнението

Разнообразните по вид и трудност задачи в онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Oben-über, unten-unter, hinten-hinter, vorn-vor" ще ви помогнат да проверите доколко сте усвоили разликите и начините на употреба на предлозите unter, über, vor, hinter и наречията unten, oben, vorn, hinten. Кои от тях се употребяват самостоятелно и кои от тях задължително стоят пред съществително име или местоимение? Как да изберем правилната въпросителна дума  измежду wo, woher, wohin? Проверете знанията си и добийте увереност в употребата на гореизброените думи!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете значенията.
5т. 2. Свържете значенията.
5т. 3. Посочете двата предлога.
5т. 4. Кои твърдения се отнасят за думите unter и über?
5т. 5. Кое е характерно за думите oben и unten?
6т. 6. Попълнете изреченията с дадените думи.
  • über - oben
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
6т. 7. Попълнете изреченията с дадените думи.
  • unten - unter
6т. 8. Попълнете изреченията с дадените думи.
  • vor - vorn
6т. 9. Попълнете изреченията с дадените думи.
  • hinten - hinter
6т. 10. Попълнете подходящата въпросителна дума от дадените.
  • Wo - Wohin - Woher
6т. 11. Към кои изречения може да зададем въпроса wohin?
6т. 12. Кои две изречения са правилни?
11т. 13. Попълнете дадените думи.
  • oben - von oben - nach oben
11т. 14. Попълнете изреченията с подходящата дума.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 15. Попълнете подходящите три думи.
  • oben - über - vorn - unten - hinter
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!