logo

Тест: Относителни изречения. Относителни местоимения в Nom. и Akk.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво представлява der Relativsatz?
2
Какво е характерно за подчиненото изречение (Nebensatz)?
3
Съдържа ли даденият пример Relativsatz?
  • Das ist die Stadt, die ich jedes Jahr besuche.
4
Съдържа ли даденият пример Relativsatz?
  • Hier sind die Möbel. Die habe ich gestern gekauft.
5
Съдържа ли даденият пример Relativsatz?
  • Der Schal, den du mir geschenkt hast, ist sehr warm.
6
Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Anton bringt den Tee, ... .
7
Кое е подходящото съществително име за главното изречение?
  • ..., die auf dem Hof spielen, sprechen zwei Fremdsprachen.
8
Кое е подходящото съществително име за главното изречение?
  • Das ist ... , der auf meiner Postkarte abgebildet ist.
9
Попълнете подходящото относително местоимение в мъжки род.
10
Попълнете подходящото относително местоимение в мъжки род.
11
Свържете частите на изреченията.
12
В две от изреченията не са спазени правилата за пунктуация. Посочете тези изречения.
13
Посочете двете изречения с правилен словоред.
14
Попълнете подходящото относително местоимение.
15
Свържете двете изречения чрез подходящо относително местоимение и напишете новополученото изречение.
  • Das ist der Stift. Du suchst ihn.
  • Не забравяйте препинателните знаци.

Описание на теста

Какво е типично за относителното изречение (Relativsatz) - главно или подчинено изречение е то - и къде е мястото на спрегнатата част на сказуемото? Кои са формите на относителните местоимения (Relativpronomen) и от какво зависи тяхната форма? Има ли правила за поставянето на запетаи, когато имаме относително изречение? На всички тези въпроси ще потърсим отговорите в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Относителни изречения. Относителни местоимения в Nom. и Akk.".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се