Упражнение: Относителни изречения. Относителни местоимения в Nom. и Akk.


Описание на упражнението

Какво е типично за относителното изречение (Relativsatz) - главно или подчинено изречение е то - и къде е мястото на спрегнатата част на сказуемото? Кои са формите на относителните местоимения (Relativpronomen) и от какво зависи тяхната форма? Има ли правила за поставянето на запетаи, когато имаме относително изречение? На всички тези въпроси ще потърсим отговорите в онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Относителни изречения. Относителни местоимения в Nom. и Akk.".

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво представлява der Relativsatz?
5т. 2. Какво е характерно за подчиненото изречение (Nebensatz)?
5т. 3. Съдържа ли даденият пример Relativsatz?
  • Das ist die Stadt, die ich jedes Jahr besuche.
5т. 4. Съдържа ли даденият пример Relativsatz?
  • Hier sind die Möbel. Die habe ich gestern gekauft.
5т. 5. Съдържа ли даденият пример Relativsatz?
  • Der Schal, den du mir geschenkt hast, ist sehr warm.
6т. 6. Подредете частите на изречението, което започва така:
  • Anton bringt den Tee, ... .
6т. 7. Кое е подходящото съществително име за главното изречение?
  • ..., die auf dem Hof spielen, sprechen zwei Fremdsprachen.
6т. 8. Кое е подходящото съществително име за главното изречение?
  • Das ist ... , der auf meiner Postkarte abgebildet ist.
6т. 9. Попълнете подходящото относително местоимение в мъжки род.
6т. 10. Попълнете подходящото относително местоимение в мъжки род.
6т. 11. Свържете частите на изреченията.
6т. 12. В две от изреченията не са спазени правилата за пунктуация. Посочете тези изречения.
11т. 13. Посочете двете изречения с правилен словоред.
11т. 14. Попълнете подходящото относително местоимение.
11т. 15. Свържете двете изречения чрез подходящо относително местоимение и напишете новополученото изречение.
  • Das ist der Stift. Du suchst ihn.
  • Не забравяйте препинателните знаци.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!