Упражнение: Показателното местоимение dieser, dieses, diese


Описание на упражнението

Познаваме ли формите на местоимението dieser във всички родове, числа и падежи? Тествайте знанията си с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Показателното местоимение dieser, dieses, diese" ("Das Demonstrativpronomen dieser, dieses, diese"). С кои наречия можем да подчертаем значението на dieser? Какво трябва да знаем за употребата на dieser в съчетание с Woche, Monat, Jahr, Winter, Sommer?

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Какво местоимение е dieser?
5т. 2. Променя ли се dieser, diese, dieses в различните падежи?
5т. 3. Diese е форма за ...
  • Посочете двата верни отговора.
5т. 4. Кое наречие може да подчертае допълнително значението на dieser?
5т. 5. Свържете думите на немски и български език.
6т. 6. В кои две изречения ще преведем немското местоимение dieser с българското местоимение тази?
6т. 7. Свържете формите за мъжки род с правилния падеж.
6т. 8. Кои две съществителни имена са от среден род?
6т. 9. Заменете определителния член с подходящата форма на показателното местоимение.
6т. 10. Заменете определителния член с подходящата форма на показателното местоимение.
6т. 11. За кои падежи формата на показателното местоимение в среден род е една и съща - dieses?
6т. 12. Съществителното име е в множествено число. Попълнете dieser или diesen.
11т. 13. Попълнете местоимението dieser в подходящата форма.
11т. 14. Попълнете местоимението dieser в подходящата форма.
11т. 15. Попълнете формите на dieser в Dativ.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!