logo

Тест: Показателното местоимение dieser, dieses, diese

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво местоимение е dieser?
2
Променя ли се dieser, diese, dieses в различните падежи?
3
Diese е форма за ...
  • Посочете двата верни отговора.
4
Кое наречие може да подчертае допълнително значението на dieser?
5
Свържете думите на немски и български език.
6
В кои две изречения ще преведем немското местоимение dieser с българското местоимение тази?
7
Свържете формите за мъжки род с правилния падеж.
8
Кои две съществителни имена са от среден род?
9
Заменете определителния член с подходящата форма на показателното местоимение.
10
Заменете определителния член с подходящата форма на показателното местоимение.
11
За кои падежи формата на показателното местоимение в среден род е една и съща - dieses?
12
Съществителното име е в множествено число. Попълнете dieser или diesen.
13
Попълнете местоимението dieser в подходящата форма.
14
Попълнете местоимението dieser в подходящата форма.
15
Попълнете формите на dieser в Dativ.

Описание на теста

Познаваме ли формите на местоимението dieser във всички родове, числа и падежи? Тествайте знанията си с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Показателното местоимение dieser, dieses, diese" ("Das Demonstrativpronomen dieser, dieses, diese"). С кои наречия можем да подчертаем значението на dieser? Какво трябва да знаем за употребата на dieser в съчетание с Woche, Monat, Jahr, Winter, Sommer?

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (1)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се