Упражнение: Wechselpräpositionen. Обобщителни задачи.


Описание на упражнението

С разнообразните задачи в онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Wechselpräpositionen. Обобщителни задачи." може да се подготвим добре за контролна работа върху предлозите с Akkusativ и Dativ. Тук ще си припомним разликата между въпросите wo и wohin и ще упражним правилната им употреба с подходящите глаголи (sich setzen или sitzen, liegen или legen). Описвайки стая, ще избираме между няколко изброени предлога или ще попълваме определителните членове в правилния падеж. Ще помислим и върху употребата на объркващите предлози an, auf, neben. Ще проверим и дали можем точно да употребяваме миналите форми на глаголите hängen, stehen, sitzen, setzen, stellen, legen, liegen.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Колко от изброените съществителни имена с в среден род?
  • Sofa, Kommode, Sessel, Blumenvase, Regal
5т. 2. Вярно ли е, че ако описваме местоположението на  мебелите в стаята, използваме само Dativ?
5т. 3. Вярно ли е, че всички дадени глаголи обозначават преместване в пространството и ще ги свържем с въпроса wohin?
  • sich setzen, bringen, gehören, stellen
5т. 4. Кои обстоятелствени пояснения показват посока, придвижване от една точка към друга?
5т. 5. Кои обстоятелствени пояснения показват местоположение?
6т. 6. Попълнете an или auf.
6т. 7. Попълнете an или neben.
6т. 8. Свържете частите на изречението.
6т. 9. Свържете частите на изреченията.
6т. 10. Попълнете подходящата въпросителна дума: Wo или Wohin.
6т. 11. Попълнете два от дадените предлози.
  • zwischen - in - auf
6т. 12. Попълнете два от дадените предлози.
  • hinter - in - an
11т. 13. Попълнете изреченията с предлозите an, auf, neben.
11т. 14. Попълнете определителния член в подходящия падеж.
  • der Schrank, Boden, Teppich
  • das Bett
  • die Couch
11т. 15. Изберете подходящия глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!