logo

Тест: Wechselpräpositionen. Обобщителни задачи.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко от изброените съществителни имена с в среден род?
  • Sofa, Kommode, Sessel, Blumenvase, Regal
2
Вярно ли е, че ако описваме местоположението на  мебелите в стаята, използваме само Dativ?
3
Вярно ли е, че всички дадени глаголи обозначават преместване в пространството и ще ги свържем с въпроса wohin?
  • sich setzen, bringen, gehören, stellen
4
Кои обстоятелствени пояснения показват посока, придвижване от една точка към друга?
5
Кои обстоятелствени пояснения показват местоположение?
6
Попълнете an или auf.
7
Попълнете an или neben.
8
Свържете частите на изречението.
9
Свържете частите на изреченията.
10
Попълнете подходящата въпросителна дума: Wo или Wohin.
11
Попълнете два от дадените предлози.
  • zwischen - in - auf
12
Попълнете два от дадените предлози.
  • hinter - in - an
13
Попълнете изреченията с предлозите an, auf, neben.
14
Попълнете определителния член в подходящия падеж.
  • der Schrank, Boden, Teppich
  • das Bett
  • die Couch
15
Изберете подходящия глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss

Описание на теста

С разнообразните задачи в онлайн теста по немски език за ниво А2 "Wechselpräpositionen. Обобщителни задачи." може да се подготвим добре за контролна работа върху предлозите с Akkusativ и Dativ. Тук ще си припомним разликата между въпросите wo и wohin и ще упражним правилната им употреба с подходящите глаголи (sich setzen или sitzen, liegen или legen). Описвайки стая, ще избираме между няколко изброени предлога или ще попълваме определителните членове в правилния падеж. Ще помислим и върху употребата на объркващите предлози an, auf, neben. Ще проверим и дали можем точно да употребяваме миналите форми на глаголите hängen, stehen, sitzen, setzen, stellen, legen, liegen.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се