Упражнение: Неопределителните местоимения einer, eines, keiner, keines


Описание на упражнението

В онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Неопределителните местоимения einer, eines, keiner, keines" те очакват различни по вид и по трудност задачи, с които ще провериш знанията си. Има ли разлика между неопределителния член ein и неопределителното местоимение einer? Кои техни форми съвпадат и кои се различават? Кое е множественото число на einer? Как може да избегнем повторенията чрез неопределителните местоимения?

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Вярно ли е, че ein и kein стоят задължително пред съществително име?
5т. 2. Кои две изречения съдържат неопределителен член?
5т. 3. Вярно ли е, че всички форми на неопределителния член и неопределителното местоимение съвпадат изцяло?
5т. 4. Вярно ли е, че keiner и keines не могат да стоят пред съществително име?
5т. 5. Кое неопределително местоимение можем да заместим със синонимната форма eins?
6т. 6. Кои два отговора на изречението са правилни?
  • Steht im Flur ein Kleiderschrank?
6т. 7. Кои три отговора на изречението са правилни?
  • Brauchst du ein Schulheft?
6т. 8. Кои два въпроса са правилни?
  • In meinem Garten blühen viele Blumen.
6т. 9. Изберете правилния вариант.
6т. 10. В кои две изречения е избегнато повторението?
6т. 11. Кои преводи на дадените изречения са възможни?
  • Gibt es in der Stadt ein Theater? - Ja, hier ist eins.
6т. 12. Кои два превода на дадените изречения са възможни?
  • Wir haben keine Kartoffeln mehr. - Kaufst du noch welche?
11т. 13. Свържете частите на изреченията.
11т. 14. Попълнете ein, einer, eines.
11т. 15. Множествено число. Попълнете keine, welche или X.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!