logo

Тест: Сегашно време. Описание на настояще и бъдеще

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кой термин обозначаваме глаголното време сегашно време?
2
При кои глаголи представката се отделя от корена на глагола?
3
Правилно ли е спрегнат даденият глагол в сегашно време, единствено число?
  • ich liebe, du liebest, er liebet
4
Правилно ли е спрегнат даденият глагол в сегашно време, единствено число?
  • ich grüße, du grüßt, er grüßt
5
Кога използваме Präsens?
6
Кои две изречения са в сегашно време?
7
Кои са възможните преводи на даденото изречение?
  • Er kommt mit dem Auto.
8
Кои две изречения ще преведем на български със сегашно време на глаголите?
9
Кои две изречения ще преведем на български с бъдеще време на глаголите?
10
Кои наречия ще използваме за описание на действие в настоящия момент?
11
За да се отнася даденото изречение до бъдещ момент, трябва да употребим подходящо наречие за време. Посочете това наречие.
  • Wir frühstücken ...
12
Кои две думи са синоними?
13
В кои изречения предлогът in означава след и ще го използваме в изречения, описващи бъдещо действие?
14
Поставете правилните окончания на прилагателното име nächst-.
15
Отбележете изреченията, в които обстоятелствените пояснения съдържат грешка.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Сегашно време. Описание на настояще и бъдеще" може да проверите знанията си за ситуациите, в които използваме глаголното време Präsens . Едни от задачите са насочени към правилното спрежение на глаголите в сегашно време, други - към правилния превод на дадено изречение според използваните наречия. Тук ще откриете и задачи за правописа, значението и правилната употреба на наречия за време, отнасящи се до настоящия и бъдещия момент.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (21)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се