Упражнение: Сегашно време. Описание на настояще и бъдеще


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Сегашно време. Описание на настояще и бъдеще" може да проверите знанията си за ситуациите, в които използваме глаголното време Präsens . Едни от задачите са насочени към правилното спрежение на глаголите в сегашно време, други - към правилния превод на дадено изречение според използваните наречия. Тук ще откриете и задачи за правописа, значението и правилната употреба на наречия за време, отнасящи се до настоящия и бъдещия момент.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. С кой термин обозначаваме глаголното време сегашно време?
5т. 2. При кои глаголи наставката се отделя от корена на глагола?
5т. 3. Правилно ли е спрегнат дадения глагол в сегашно време в единствено число?
  • ich liebe, du liebest, er liebet
5т. 4. Правилно ли е спрегнат даденият глагол в сегашно време в единствено число?
  • ich grüße, du grüßt, er grüßt
5т. 5. Кога използваме Präsens?
6т. 6. Кои две изречения са в сегашно време?
6т. 7. Кои са възможните преводи на даденото изречение?
  • Er kommt mit dem Auto.
6т. 8. Кои две изречения ще преведем на български със сегашно време на глаголите?
6т. 9. Кои две изречения ще преведем на български с бъдеще време на глаголите?
6т. 10. Кои наречия ще използваме за описание на действие в настоящия момент?
6т. 11. Едно от изреченията съдържа наречие, което недвусмислено показва, че действието се отнася до бъдещ момент.
  • Посочете това изречение.
6т. 12. Кои две думи са синоними?
11т. 13. В кои изречения предлогът in означава след и ще го използваме в изречения, описващи бъдещо действие?
11т. 14. Поставете правилните окончания на прилагателното име nächst-.
11т. 15. Отбележете изреченията, в които обстоятелствените пояснения съдържат грешка.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!