Упражнение: Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Минало предварително време на изявителното наклонение.


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво В1 върху Pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Минало предварително време на изявителното наклонение. ви позволява да проверите знанията си за употребата на това глаголно време в испанския език, как се образуват глаголните му форми и какви особености има. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Pretérito Pluscuamperfecto се нарича:
5т. 2. Минало предварително време (Pretérito Pluscuamperfecto) означава минало действие, което е извършено преди друго минало действие (или преди определен минал момент).
5т. 3. При минало предварително време в миналия момент, за който се говори, не се проявява резултатът от извършеното действие.
5т. 4. Pretérito pluscuamperfecto е сложно време.
5т. 5. За да образуваме Pretérito pluscuamperfecto, използваме спомагателния глагол haber, следван от причастието на същинския глагол.
6т. 6. Образуваме Pretérito pluscuamperfecto с помощта на спомагателния глагол haber, като използваме формата му за:
6т. 7. Какво окончание се използва при образуването на причастието на глаголите от първо спрежение?
6т. 8. Какво окончание се използва при образуването на причастието на глаголите от второ спрежение?
6т. 9. Какво окончание се използва при образуването на причастието на глаголите от трето спрежение?
6т. 10. Коя е формата за причастие на глагола decir?
6т. 11. Коя е правилната глаголна форма за pretérito pluscuamperfectoв следното изречение?
  • Estábamos completamente agotados porque (caminar) todo el día.
6т. 12. Pretérito pluscuamperfecto показва, че действието е извършено преди друго минало действие, изразено с pretérito indefinido или pretérito imperfecto.
11т. 13. Попълнете липсващата дума.
11т. 14. Преведете изречението.
  • No me acordaba dónde había puesto mi cédula.
11т. 15. Попълнете липсващата дума.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!