Упражнение: Сравнение между времената "PRETÉRITO PERFECTO" и "PRETÉRITO INDEFINIDO"


Описание на упражнението

Това онлайн упражнение по испански език за ниво В1 върху Сравнение между времената "PRETÉRITO PERFECTO" и "PRETÉRITO INDEFINIDO" ви позволява да проверите приликите и разликите в употребата на тези две глаголни времена в испанския език, как се образуват глаголните им форми и какви особености има. Това предстои да откриете тук.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Ayer, anteayer, el año pasado, la semana pasada, anoche, hace dos meses са маркери за време, които използваме с:
5т. 2. Кое глаголно време почти не се използва в някои латиноамерикански страни, както и в някои области на Испания, дори при съвсем скорошни събития?
5т. 3. Какво означава изречението?
  • Esta mañana fui a clase de baile.
5т. 4. Как ще кажете на испански език следното изречение?
  • Днес не съм ял нищо.
5т. 5. Какво означава думата finde в следното изречение?
  • ¿Qué has hecho este finde?
6т. 6. Какво означава думата cansadísimo в следното изречение?
  • El sábado me quedé en casa, porque estaba cansadísimo.
6т. 7. Как се превежда изречението?
  • Y el domingo tuve que viajar a Aranjuez para ayudarle a mi amigo mudarse de casa?
6т. 8. Каква глаголна форма ще поставите в изречението?
  • ¿(Llevar, tú) el niño al médico esta mañana?
6т. 9. Използваме Pretérito Indefinido за еднократно минало действие, което се е извършило по време на друго минало действие.
6т. 10. Когато имаме конкретен минал момент и израза el otro día, времето, което трябва да употребим, е:
6т. 11. Когато имаме израза hace dos días, използваме:
6т. 12. Кой е този израз, който изразява период от време, близко до настоящия момент?
11т. 13. Попълнете празните места.
11т. 14. Изберете правилната глаголна форма.
  • Mi familia siempre vivió/ha vivido en este barrio.
11т. 15. Изберете правилната глаголна форма.
  • Hace dos días volviste/has vuelto de tus vacaciones.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!