logo

Тест: Сравнение между времената "PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO " и "PRETÉRITO INDEFINIDO"

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
PRETÉRITO PERFECTO и PRETÉRITO INDEFINIDO описват минали действия.
2
Pretérito Perfecto обозначава минало действие, чийто резултат може да се наблюдава и в настоящия момент.
3
При Pretérito Perfecto действието е извършено в миналото, но резултатът от него не може да се види и сега, не е важен за нас или не се е запазил в паметта ни.
4
Точно определен ли е миналият момент, в който се е случило действието при Pretérito Perfecto?
5
Изразите alguna vez, dos veces, muchas veces, nunca, siempre, с които говорим за преживяванията и опита си в миналото, обикновено изискват да употребим:
6
Kогато говорим за постиженията и преживяванията на хора, които вече са мъртви, използваме:
7
Друго значение на Pretérito Perfecto е действие, което е станало в съвсем близкото минало, току-що се е случило.
8
Какво изразява конструкцията acabar de + infinitivo?
9
Вярно ли е, че Pretérito Perfecto има значение на действие, което се извършва във все още неизтекъл период от време?
10
Pretérito Perfecto има значение на действие, което се извършва във все още неизтекъл период от време. Какво глаголно време можем да употребим на български в този случай?
11
Pretérito Indefinido не се използва, когато действието е извършено в конкретен минал момент и няма връзка с настоящето.
12
Най-трудният начин да определим кое време да използваме е, като се ориентираме по маркерите за време, които ни показват кога е станало действието.
13
Свържете маркерите за време, които са типични за Pretérito Perfecto, с техните значения.
14
Преведете изречението, като не забравяте пунктуационния знак в края.
  • He estado en Toledo dos veces.
15
Преведете изречението.
  • Измил си колата.

Описание на теста

Това онлайн упражнение по испански език за ниво В1 върху Сравнение между времената "PRETÉRITO PERFECTO DE INDICATIVO " и "PRETÉRITO INDEFINIDO" ви позволява да проверите приликите и разликите в употребата на тези две глаголни времена в испанския език, как се образуват глаголните им форми и какви особености има. Това предстои да откриете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се