logo

Тест: PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO. Образуване и употреба.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Колко неправилни глагола има в Pretérito Imperfecto de Indicativo?
2
На кое глаголно време в българския език отговаря Pretérito Imperfecto de Indicativo?
3
Глаголите от първо спрежение, завършващи на –AR, получават окончанията:
4
Вярно ли е, че формата за 1 л. мн.ч. COMPRÁBAMOS винаги се пише с ударение?
5
Глаголите от второ спрежение, завършващи на –ЕR, и от трето спрежение, завършващи на –IR, получават еднакви окончания.
6
Кои са окончанията, които получават глаголите от второ спрежение, завършващи на –ЕR, и от трето спрежение, завършващи на –IR?
7
Вярно ли е, че окончанието ÍA  и всичките му варианти за второ и трето спрежение винаги са с ударение?
8
Еднакви ли са формите на даден глагол за 1 и 3 лице, ед. ч., в Pretérito Imperfecto de Indicativo?
9
Подредете в посочения ред формите на глагола beber.
  • аз пиех, ти пиеше, вие пиехте, те пиеха
10
Свържете глаголната форма със значението и на испански език.
11
Кои са неправилните глаголи в Pretérito Imperfecto de Indicativo?
12
ERA, ERAS, ERA, ÉRAMOS, ERAIS, ERAN са форми на неправилния глагол:
13
Поставете глагола в правилната форма на Pretérito Imperfecto de Indicativo в изречението:
  • Yo (hablar) con la vecina.
14
Преведете изречението.
  • De niño tenía miedo a las arañas.
15
Преведете изречението.
  • Небето беше синьо и слънцето грееше.

Описание на теста

Това онлайн упражнение за ниво В1 по испански език за PRETÉRITO IMPERFECTO DE INDICATIVO. Образуване и употреба. ви позволява да проверите знанията си за миналото несвършено време на изявителното наклонение в испанския език. Ще проверите дали знаете как се образува, кога се употребява, има ли ключови думи и изрази, които го изискват. Това предстои да откриете тук.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (8)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се