logo

Тест: Mein Zimmer: Как да опишем стаята си?

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Подредете определителните членове в Dativ в следния ред:
  • мъжки род, женски род, среден род, мн.число
2
В кои две изречения ще използваме израза es gibt?
3
С кои съществителни имена може да употребим местоимението meine?
4
Свържете антонимите.
5
Свържете значенията на думите.
6
Кой ред съдържа съществителни имена само от мъжки род?
7
Попълнете определителния член на дадените думи.
8
Попълнете две от дадените притежателни местоимение.
  • meine - meinem - meinen
9
Подредете частите на текста, който започва така:
  • Ich habe ein eigenes Zimmer.
10
Свържете частите на изреченията.
11
Свържете частите на изреченията.
12
Попълнете ist, hat, gibt es.
13
Свържете частите на изреченията.
14
Попълнете определителните членове.
15
Попълнете липсващите думи от дадените.
  • hell - einen - ein - kein - an - auf - neben - neue

Описание на теста

Как да опишем стаята си така, че да впечатлим учителя си - едновременно с богат речник и с малко грешки? С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Mein Zimmer: Как да опишем стаята си?" ще затвърдите наученото във видеото и ще можете лесно да напишете текст по дадената тема. Как употребяваме Wechselpräpositionen? Кои са формите в Dativ на определителния член? Какво окончание трябва има прилагателното име, когато се намира пред съществително име? Има ли прилагателното име окончание, когато е част от сказуемото и не стои пред съществително име? Тези въпроси ще получат отговор тук!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се