logo

Тест: Futur I. Бъдеще време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя глаголна форма е необходима, за да бъде даденото изречение във Futur I?
  • Ich ... bald weggehen.
2
Посочете двете глаголни форми, с които може да допишем даденото изречене, така че то да е във Futur I.
  • Wirst du ins Ausland ... ?
3
Кое местоимение е подходящият подлог за даденото изречение?
  • Werdet ... wirklich umziehen?
4
Всички изречения завършват с точка. Две от тях обаче са въпросителни и трябва да завършват с въпросителен знак. Посочете ги.
5
Правилен ли е словоредът на даденото изречение?
  • Viele werden kommen zu meiner Party.
6
Свържете частите на изреченията.
7
Кои две изречения изразяват твърдо намерение, твърдо решение относно бъдещето?
8
Кое изречение е синонимно на даденото?
  • Wir werden deinem Rat folgen.
9
Кои изречения описват бъдещо действие?
10
Всички дадени изречения са в Präsens. Кои две изречения недвусмислено посочват бъдещ момент?
11
За какво се използва Futur I?
12
Кои изречения изразяват твърдо решение, план?
13
Поставете глагола werden в подходящото лице и число.
14
Превърнете изреченията в такива във Futur I.
15
Свържете частите на изреченията.

Описание на теста

Умеете ли да спрягате без грешка глагола werden в сегашно време? Само глаголът werden достатъчен ли е, за да бъде изречението в бъдеще време Futur I правилно? Онлайн тестът по немски език за ниво В1 "Futur I. Бъдеще време" ще ви помогне да проверите знанията си за образуването на бъдеще време, както и за неговото използване: можем ли да заменим Futur I с Präsens? Кой модален глагол отразява значението на Futur I? Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се