Упражнение: Futur I. Бъдеще време


Описание на упражнението

Умеете ли да спрягате без грешка глагола werden в сегашно време? Само глаголът werden достатъчен ли е, за да бъде изречението в бъдеще време Futur I правилно? Онлайн тестът по немски език за ниво В1 "Futur I. Бъдеще време" ще ви помогне да проверите знанията си за образуването на бъдеще време, както и за неговото използване: можем ли да заменим Futur I с Präsens? Кой модален глагол отразява значението на Futur I? Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя глаголна форма е необходима, за да бъде даденото изречение във Futur I?
  • Ich ... bald weggehen.
5т. 2. Посочете двете глаголни форми, с които може да допишем даденото изречене, така че то да е във Futur I.
  • Wirst du ins Ausland ... ?
5т. 3. Кое местоимение е подходящият подлог за даденото изречение?
  • Werdet ... wirklich umziehen?
5т. 4. Всички изречения завършват с точка. Две от тях обаче са въпросителни и трябва да завършват с въпросителен знак. Посочете ги.
5т. 5. Правилен ли е словоредът на даденото изречение?
  • Viele werden kommen zu meiner Party.
6т. 6. Свържете частите на изреченията.
6т. 7. Кои две изречения изразяват твърдо намерение, твърдо решение относно бъдещето?
6т. 8. Кое изречение е синонимно на даденото?
  • Wir werden deinem Rat folgen.
6т. 9. Кои изречения описват бъдещо действие?
6т. 10. Всички дадени изречения са в Präsens. Кои две изречения недвусмислено посочват бъдещ момент?
6т. 11. За какво се използва Futur I?
6т. 12. Кои изречения изразяват твърдо решение, план?
11т. 13. Поставете глагола werden в подходящото лице и число.
11т. 14. Превърнете изреченията в такива във Futur I.
11т. 15. Свържете частите на изреченията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!