Упражнение: Транслация - биосинтез на белтъци


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Транслация - биосинтез на белтъци” ще проверите какво сте научили за синтеза на белтъците. Как и къде протича процесът? Кои са основните участници в него? Каква е ролята на различните видове РНК? За какво служат голямата и малката рибозомни частици? Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Транслацията е процес, при който се синтезират:
5т. 2. От колко части се състоят рибозомите?
5т. 3. Транслацията протича в посока от Ф-края на иРНК към нейния ОН-край.
5т. 4. Къде в клетката се осъществява транслацията?
5т. 5. Антикодонът е част от:
6т. 6. Вярно ли е, че: "Една от веригите на ДНК служи като матрица, при синтеза на белтъци." ?
6т. 7. Един кодон има нуклеотидна последователност УГА. Каква е нуклеотидната последователност на съответния му антикодон?
6т. 8. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 9. Пептидната връзка между отделните аминокиселини се изгражда по време на:
6т. 10. Кои твърдения са верни за иРНК?
6т. 11. Каква е функцията на тРНК?
6т. 12. Съществува ли антикодон за последния кодон (стоп-кодонът) от веригата на дадена иРНК?
11т. 13. Разгледайте картинката и запишете името на посочената клетъчна структура.
11т. 14. Разгледайте картинката и свържете всяко от означенията със съответната структура, участваща в процеса на транслация.
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!