Упражнение: Транскрипция - биосинтез на РНК


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Транскрипция - биосинтез на РНК” ще проверите знанията си относно синтеза на РНК. Как и къде протича процесът транскрипция? Каква е разликата между биосинтеза на ДНК и РНК. Ще имате възможност да упражните и наученото за гените, азотните бази и РНК-полимеразата. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Презаписването на генетичната информация от ДНК в РНК верига се нарича транслация.
5т. 2. Къде в клетката се извършва биосинтезът на РНК?
5т. 3. Коя азотна база липсва в синтезираните РНК вериги?
5т. 4. От колко части се състои всеки ген?
5т. 5. Как се нарича частта, с която започва всеки ген.
6т. 6. За да започне транскрипцията, е необходимо ДНК-хеликазата да разплете двойната верига на ДНК.
6т. 7. Кое е ГРЕШНОТО твърдение?
6т. 8. РНК-полимеразата е ензим, който:
6т. 9. Кога приключва процесът транскрипция?
6т. 10. "Зреенето" на първичната молекула РНК е процес:
6т. 11. Кои твърдения са верни за зрялата иРНК?
6т. 12. По време на транскрипцията не се презаписва цялата информация, съдържаща се в ДНК, а само определени части.
11т. 13. Запишете отговорите на следните въпроси:
11т. 14. Разгледайте дадената картинка и свържете означенията със съответните структури.
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!