Упражнение: Репликация - биосинтез на ДНК


Описание на упражнението

С онлайн теста по биология за 9. клас "Репликация - биосинтез на ДНК” ще проверите знанията си за удвояването на ДНК. Какво представлява процесът репликация? Кои белтъци участват в него? Ще имате възможност да упражните термини като ДНК-хеликаза и ДНК-полимераза. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Удвояването на ДНК се нарича още и:
5т. 2. Къде в клетката се извършва репликацията на ДНК?
5т. 3. Всяка ДНК верига започва с фосфатна група.
5т. 4. Преди да започне удвояването на ДНК е необходимо веригите да се:
5т. 5. Вярно ли е, че целта на репликацията е да се създадат две нови и различни ДНК молекули?
6т. 6. ДНК-хеликазата е ензим, отговорен за:
6т. 7. Какво помага на двете ДНК вериги да останат разделени по време на удвояването им?
6т. 8. ДНК-полимеразата е ензимът, който започва и удължава новосинтезираната верига.
6т. 9. РНК-полимеразата е ензим, синтезиращ малки участъци:
6т. 10. Вярно ли е, че: "Една от новосинтезираните вериги ДНК се удължава, чрез съединяване на отделни нейни сегменти."
6т. 11. ДНК репликацията е процес, изискващ енергия. Откъде се доставя тази енергия?
6т. 12. Свържете дадените азотни бази така, че да е спазено правилото за комплементарност на базите при репликация.
11т. 13. За кой ензим се говори в текста: "Това е ензим, чиято основна функция е да пренася съответните нуклеотиди до новосинтезиращите се ДНК вериги. Този ензим НЕ може да започне копирането на молекулата самостоятелно, но може да отстранява  нуклеотиди, както и зародишните РНК участъци."
11т. 14. Разгледайтедадената картинка. Под всяко означение поставете съответната структура от процеса на репликация.
11т. 15. Попълнете липсващите думи в текста.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!