Упражнение: Средногорие - част 1


Описание на упражнението

С онлайн упражнението "Средногорие - част 1" по география за 10 клас ще проверите знанията си за географското положение, релефа и полезните изкопаеми на Средногорието. Ще си припомните местоположението на релефните форми и най-високите върхове на някои от планините. Ще локализирате географски обекти на контурната карта. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище. Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коя от посочените територии НЕ е част от Краищенско–Средногорската област?
5т. 2. Кой от изброените обекти НЕ се явява граница на Средногорието?
5т. 3. Кой е най–високият връх в Средногорието?
5т. 4. Коя от изброените планини НЕ се включва в Завалско-Планската планинска редица?
5т. 5. Същинска Средна гора се намира между долините на реките:
6т. 6. Свържете имената на планините от Средногорието с най-високите им върхове:
6т. 7. С коя цифра е обозначено Средногорието на картата?
6т. 8. Попълнете пропуските в текста:
6т. 9. Средногорието се отнася към:
6т. 10. В коя подточка са изброени характерните за областта форми на релефа:
6т. 11. С най–голямо стопанско значение в областта на Средногорие -  са находищата на:
6т. 12. Свържете вида на полезното изкопаемо, намиращо се в Средногорието, с неговото находище:
11т. 13. Свържете името на релефната форма с цифрата, която посочва нейното местоположение:
11т. 14. Свържете така, че да се получи вярно твърдение:
11т. 15. Свържете името на релефната форма с цифрата, която посочва нейното местоположение:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!