logo

Тест: Was, were. Глаголът СЪМ в минало време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Формите на to be (глагол съм) в минало време са…
2
Използваме was с…
3
Използваме were с…
4
Отрицателните форми на was и were са…
5
Как образуваме въпросителни изречения с was и were?
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • The movie ______ very interesting!
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Mell and Steve _______ at the zoo yesterday.
10
 • Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Ben and Alex  ______ best friends last year.
11
 • Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • There ________ orange juice in the fridge yesterday.
12
Изречението “Susan was ill now.” e…
13
Свържете, за да образувате правилни изречения.
14
Допишете изреченията с was и were.
15
Допишете изреченията с is, was, are и were.

Описание на теста

С онлайн теста “Was, were. Глаголът СЪМ в минало време” по английски език за 5. клас ще упражните наученото от видео урока за формите на глагол СЪМ в минало време - was, were, wasn’t и weren’t (бях, беше, бяхме, бяхте, бяха, не бях, не беше, не бяхме, не бяхте, не бяха) и тези за сегашно време - am, am not, is, isn’t, are и aren’t (съм, не съм, си, не си, е, не е, сме, не сме, сте, не сте, са, не са). Обърнете специално внимание кога маркерите за време се отнасят за настоящето (now - сега) и кога - за миналото (yesterday - вчера, last week - миналата седмица). Учете и се забавлявайте с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се